logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Adressför personer och bebyggelse
Adress - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Adress - användning
Adress - avbildad
Adress - beskriver
Adress - bostad
Adress - fyndort
Adress - tillverkning
Adress - utsikt från
Adress - verksamhet
byför personer och bebyggelse
by - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
by - användning
by - avbildad
by - beställare
by - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
by - fyndort
by - tillverkning
by - verksamhet
byggnadför bebyggelse
byggnad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
byggnad - användning
byggnad - avbildad
byggnad - beskriver
byggnad - tillverkning
byggnad - utsikt från
delstatavsett för person och bebyggelse
delstat - användning
delstat - avbildad
delstat - fyndort
delstat - tillverkning
fastighetsbeteckningför personer och bebyggelse
fastighetsbeteckning - användning
fastighetsbeteckning - avbildad
fastighetsbeteckning - beskriverför personer och bebyggelse
fastighetsbeteckning - fyndort
fastighetsbeteckning - tillverkning
fastighetsbeteckning - utsikt från
församlingför personer och bebyggelse
församling - användning
församling - avbildad
församling - fyndort
församling - tillverkning
gårdför personer och bebyggelse
gård - användning
gård - avbildad
gård - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
gård - fyndort
gård - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
gård - tillverkning
gård - utsikt från
gata
gata - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
gata - användning
gata - avbildad
gata - fyndort
gata - tillverkning
gata - utsikt från
häradför personer och bebyggelse
härad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
härad - användning
härad - avbildad
härad - beställare
härad - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
härad - fyndort
härad - kopplat tillAnvänds i plocklista för socken för att ange vilket härad socknen tillhör
härad - tillverkning
härad - verksamhet
kommunför personer och bebyggelse
kommun - användning
kommun - avbildad
kommun - födelse
kommun - fyndort
kommun - tillverkning
kommun - verksamhet
kvarterför personer och bebyggelse
kvarter - användning
kvarter - avbildat
kvarter - fyndort
kvarter - tillverkning
länavsett för person och bebyggelse
län - användning
län - avbildat
län - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
län - fyndort
län - tillverkning
landavsett för person och bebyggelse. Svensk stavning av namnet gäller.
land - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
land - användning
land - avbildat
land - beskriverland beskrivet i digitalt dokument.
land - beställare
land - engelska
land - födelse
land - förlaga / formgivarekonverterat värde. Termen används ej.
land - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
land - fyndort
land - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
land - tillverkningdär föremålet tillverkats eller där tillverkaren har sin verksamhet
land - verksamhet
landskapavsett för person och bebyggelse
landskap - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
landskap - användning
landskap - avbildat
landskap - beskriverlandskap beskrivet i digitalt dokument.
landskap - födelse
landskap - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
landskap - fyndort
landskap - tillverkning
landskap - verksamhet
ortför personregistret; ort används när osäkerhet råder
ort - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
ort - användning
ort - avbildad
ort - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
ort - fyndort
ort - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
ort - tillverkning
ort - verksamhet
platsplats används för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäte osv
plats - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
plats - användning
plats - avbildad
plats - beskriverplats beskriven i digitalt dokument.
plats - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
plats - fyndort
plats - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
plats - tillverkning
plats - utsikt från
regionavsett för person och bebyggelse, används för utländska geografiska indelningar t.ex. shire, fylke, amt osv
region - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
region - användning
region - avbildad
region - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
region - fyndort
region - tillverkning
scen/spelplatsscen för framträdande/uppsättning
sockenför personer och bebyggelse
socken - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
socken - användning
socken - avbildad
socken - beskriversocken beskriven i digitalt dokument.
socken - beställarekonverterat värde. Termen används ej
socken - födelse
socken - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
socken - fyndort
socken - tillverkning
socken - verksamhet
stadför personer och bebyggelse
stad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
stad - användning
stad - avbildad
stad - beskriverstad beskriven i digitalt dokument
stad - beställare
stad - födelse
stad - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
stad - fyndort
stad - tillverkning
stad - verksamhet
stadsdelför personer och bebyggelse
stadsdel - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
stadsdel - användning
stadsdel - avbildad
stadsdel - beskriverstadsdel beskriven i digitalt dokument.
stadsdel - fyndort
stadsdel - tillverkning
stadsdel - utsikt från
torpför personer och bebyggelse
torp - användning
torp - avbildat
torp - fyndort
torp - utsikt från
världsdelvid osäker proveniens
världsdel - annan anknytning
världsdel - användning
världsdel - avbildad
världsdel - födelse
världsdel - fyndort
världsdel - tillverkning
världsdel - verksamhet