logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
ämnesord - innehållför beskrivning av innehåll tryckta verk, utställningar (för avbildningar använd motivord)
Arkivbestånd - beskriver
Arkivbestånd - ingår ilänkar till post i arkivbeståndsregistret
Arkivbestånd - kopplad tillAnvänds för poster i personregistret eller utställningsregistren, för att hänvisa till arkivmaterial som berör den aktuella posten.
bebyggelse - beskriver
bebyggelse - kopplad till
bildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
creative commons - urlanger länkadress (URL) till information om licens i Creative Commons
del av utställning - beskriverAnger del av utställning som beskrivs i textfil
del av utställning - kopplad tillavser del av utställning som objektet har koppling till, t ex insamlat eller skänkt i samband med. Föremål som varit utställda anges i fältet Del av utställning, utställd i
del av utställning - planerad utställd ikoppling till post i utställningsdelsregistret
del av utställning - tidigare utställd ikoppling till post i utställningsdelregistret
del av utställning - utställd ikoppling till post i del-av-utställningsregistret
dokument - beskrivet ikoppling till post i Digital dokumentregistret
efternamn - personensHär anges en persons fullständiga efternamn. Dubbleras om personen har bytt efternamn (orsak anges i toleransen)
fartygsnamnAnvänds för namn på fartyg i personposter
figur - avbildad
föremål - avbildat
föreställning - beskriverAnger uppsättning som beskrivs i textfil
föreställning - kopplad till
föreställningstyp
företagsnamnanvänds för alla juridiska personer: företag, institutioner, föreningar etc. Hör till personregistret.
förnamn - personenshär anges personens samtliga förnamn i korrekt ordning. Dubbleras för smeknamn o dyl
händelse - avbildad
händelse - beskriverKopplar digital dokumentpost med händelseregistret
inventering - ingår i
inventering - kopplad till
kategori - gatunamn
kommunnamn
landskapsnamn
länsnamn
licensanvänds som visad term för licensregistret
licensnamnidentifierande element för licensregistret
modell- eller artikelnamn
monterdel - beskriverAnger del av monter som beskrivs i textfil
monterdel - kopplad till
monterdel - planerad utställd ikoppling till post i monterdelsregistret
monterdel - tidigare utställd ikoppling till post i monterdelsregistret
monterdel - utställd ikoppling till post i monterdelregistret
namn - fartygnamn på fartyg (avbildat, proveniens o.dyl). Kopplat till personregistret.
Objektstyp - K-samsökAnvänds enbart för termer i plocklista Objektstyp. Kopplat till plockslista i K-samsök.
personnamn - titel
projektnamnAnvänds bl a för namn på grävningar: Polismästaren IV, Västgas II, etc
pseudonympseudonym för författare, journalist, dramatiker etc
rollnamnför teaterhistoriska föremål
sakord - lokal benämningolika språk, dialektala uttryck, slanguttryck
sakord - neutral term
sakord - snävare termyrkesuttryck, tekniska termer, äldre benämning (i toleransen skrivs "äldre benämning" i aktuella fall)
sakord - tidigare benämning
sakord - vidare termstörre föremålsgrupp eller kategori, dvs ting inte verksamheter (som klassificeras under OCM), eller yrken / företag som klassas under klassifikation, egen. Hit förs också skolämne. Anges i plural
sakord/keyword - englishengelsk-språkig term. beskriver vad den aktuella posten behandlar.
samlingsnamnföremål som hör ihop som förvärv.
skriftanvänds för att ange skrivtecken
sockennamn
stilkonstvetenskaplig beteckning för gestaltning
titel - personens
titel - verketsI toleransen skrivs: originaltitel, undertitel, huvudtitel, serietitel. Jämställer konstverk, litteratur, sceniska verk
title - englishEngelsk version av titel på ett verk eller en utställning.
utställning - beskriverAnger utställning eller visning som beskrivs i textfil
utställning - kopplad tillavser utställning som objektet har koppling till, t ex insamlat eller skänkt i samband med. Föremål som varit utställda anges i fältet Utställning, utställd i
utställning - planerad utställd ikoppling till post i utställningsregistret
utställning - tidigare utställd ikoppling till post i utställningsregistret
utställning - utställd ikoppling till post i utställningsregistret
utställningstypanger typ av utställning: basutställning, tillfällig, vandrings-, foto etc
värde, arkeologisk periodvärde i plocklistan arkeologisk period
värde, filformatVärde i plocklistan filformat
värde, formattypVärde i plocklistan formattyp
värde, klassifikation GSMvärde i plocklistan Klassifikation GSM
värde, landvärde i plocklistan Land
värde, materialVärde i plocklistan material
värde, sakordVärde i plocklistan Sakord
värde, stadsdelvärde i plocklistan stadsdel
varumärke
visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)
volymsignum - beskriveranvänds för att koppla digital dokumentpost till post i serieförteckningsregistret
volymsignum - ingår ilänkar till post i serieförteckningsregistret
yrke