logo

Carlotta - the museum database

Jokergruppen :: organisation

Object description

Dockteatern Jokergruppen bildades 1970 som en fristående grupp och fungerade som en ideell förening. Målsättningen var att sprida dockteater till alla samt att förmedla upplevelse i form, fantasi, färg och rörelse. Detta gjordes genom att spela uppsökande dockteater. Jokergruppen ordnade även dockverkstäder, ofta i samband med en föreställning. Jokergruppens medlemmar arbetade även som kursledare för olika grupper, som fritidsledare och som förskollärare. Gruppen var ansluten till Union Internationale de la Marionette coh Amatörteaterns Riksförbund och anordnade ett antal gästspel i Göteborg. (Informationen är från 1981 och hämtad från Jokergruppens arkiv)

Jokergruppen var verksam mellan 1969 och 1985. Gruppen bildades av personer kopplade till de fritidsgårdar som startade upp i Göteborgs nya stdsdelar. Gruppen fungerade som en fri teatergrupp men medlemmarna hade hela tiden försörjning från andra arbeten. Gruppen sökte influenser och samarbeten från liknande teatergrupper och projekt runt om i världen. Man tillverkade alla dockor själv och man utarbetade även manus och agerade med dockorna i föreställningarna.

Det fanns ett uttalat mål i erbetet med att testa nya estetiker och sätt att tillverka dockor. (Informationen hämtad från samtal med Kerstin Wendt-Larsson och Kate Thorlid, juni 2015)

visat namn
Jokergruppen
sakord - neutral term
organisation
sakord/keyword - english
organization
tidpunkt - verksamhetsstart
1970
tidpunkt - verksamhetsslut
1985 [ca]
beskrivning

Dockteatern Jokergruppen bildades 1970 som en fristående grupp och fungerade som en ideell förening. Målsättningen var att sprida dockteater till alla samt att förmedla upplevelse i form, fantasi, färg och rörelse. Detta gjordes genom att spela uppsökande dockteater. Jokergruppen ordnade även dockverkstäder, ofta i samband med en föreställning. Jokergruppens medlemmar arbetade även som kursledare för olika grupper, som fritidsledare och som förskollärare. Gruppen var ansluten till Union Internationale de la Marionette coh Amatörteaterns Riksförbund och anordnade ett antal gästspel i Göteborg. (Informationen är från 1981 och hämtad från Jokergruppens arkiv)

Jokergruppen var verksam mellan 1969 och 1985. Gruppen bildades av personer kopplade till de fritidsgårdar som startade upp i Göteborgs nya stdsdelar. Gruppen fungerade som en fri teatergrupp men medlemmarna hade hela tiden försörjning från andra arbeten. Gruppen sökte influenser och samarbeten från liknande teatergrupper och projekt runt om i världen. Man tillverkade alla dockor själv och man utarbetade även manus och agerade med dockorna i föreställningarna.

Det fanns ett uttalat mål i erbetet med att testa nya estetiker och sätt att tillverka dockor. (Informationen hämtad från samtal med Kerstin Wendt-Larsson och Kate Thorlid, juni 2015)

namn - annan anknytning
Bjurde, Ulla; Hagström, Gunilla; Hallgren, Ronnie; Johansson, Eivor; Lagerquist, Anna-Karin; Lord, Barbro; Thorlid, Carin; Thorlid, Kate; Tornberg, Carina; Wendt-Larsson, Kerstin

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.