logo

Carlotta - the museum database

bild

Skolplanschen, 2017 : Ett historiskt ögonblick :: Ett historiskt ögonblick?

titel - del av utställning
Skolplanschen, 2017 : Ett historiskt ögonblick
utställnings-id - Skolplanschen
1
sakord - neutral term
utställningsdel
titel - verkets
Ett historiskt ögonblick?
sakord/keyword - english
exhibitionpart
title - english
A moment in history?
Antal ingående delar
3
utställningstext - Skolplanschen
I denna delen av utställningen kan du läsa om historiemåleriet, hur en händelse eller en punkt i det historiska skeendet avbildats på skolplanschen.
exhibitiontext - Skolplanschen
In this part of the exhibition you may read about history painting, how an event or a point in the course of history has been depicted on wall charts.
Belongs to Utställning
Skolplanschen : Mellan fakta och fiktion, 2017 [webbutställning] :: Skolplanschen mellan fakta och fiktion