logo

Carlotta - the museum database

bild

Moderna Göteborg, 2017 :: inventering

Object description

Moderna Göteborg är ett kulturmiljöprogram. Projektet startade 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse i Göteborg. Det omfattar perioden, som även kallas Rekordåren, 1950- 1980.

Avsikten med projektet är att lyfta fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara såväl unika som tidstypiska.

titel - inventeringen
Moderna Göteborg, 2017
sakord - neutral term
inventering
sakord - snävare term
planeringsunderlag; kulturmiljöprogram
beskrivning

Moderna Göteborg är ett kulturmiljöprogram. Projektet startade 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse i Göteborg. Det omfattar perioden, som även kallas Rekordåren, 1950- 1980.

Avsikten med projektet är att lyfta fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara såväl unika som tidstypiska.

världsdel
Europa
land
Sverige
landskap
Västergötland
län
Västra Götalands län
kommun
Göteborg
Webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [170112]; modernavg.se [170112]
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se