logo

Carlotta - the museum database

bild

Hjällboskolan : Hjällbo 10:1 :: bebyggelse

Object description
Skolanläggning med tre vinkelställda skolbyggnader och tillhörande skolgård.
Bebyggelse-id
Hjällboskolan : Hjällbo 10:1
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
utbildning och vetenskap
namn - arkitekt
Semrén, Per-Rune
namn - byggherre
Göteborgs Bostadsföretag
tidpunkt - byggår
1960-talet [slutet]
beskrivning
Skolanläggning med tre vinkelställda skolbyggnader och tillhörande skolgård.
presentationstext

HISTORIK

Hjällboskolan uppfördes i slutet av 60-talet för

Göteborgs Bostadsföretag efter ritning av Johan

Tuverts arkitektkontor, arkitekt Per-Rune Semrén.

Den största av de tre skolbyggnaderna innehöll

ämnesrum, samlingssal och bibliotek. I den södra

byggnaden inrymdes ytterligare undervisningsrum

samt kök och i den östra byggnaden gymnastiksal.

MOTIVERING

Hjällboskolan är en central och karaktärsgivande

byggnad i bostadsområdet. Skolan är typisk för

tiden på så sätt att den är byggd vid stråket mellan

hem och centrum med en öppen skolgård och med

en ambition att ha även utåtriktade samlingslokaler.

Skolaulan skulle exempelvis kunna dimensioneras och

utrustas för teater eller andra evenemang kvällstid.

Skolan är ett exempel på ”en skola mitt i byn”, med

ett bibliotek som fungerar både som stadsdelsbibliotek

och skolbibliotek.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Skolbyggnaden har en utpräglad betongfasad som

artikuleras av lisener i form av vertikala betongbalkar

som också utgör hörnkedjor i liv med fasaden.

Dominerande i anläggningen är den fönstersättning

som bland annat finns på den västra byggnaden,

bestående av band med två alternerande fönstertyper.

På en gatstensbelagd plats finns en skulptur kallad

”Domarring” skapad av konstnären Lasse Petersson.

Skulpturen består av blänkande metallformer

arrangerade i ring och anspelar på den förhistoriska

domarring som finns i närheten.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Skolan har någon gång under senare år färgsatts med

rosa och ljusblå fält.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Hjällbo
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.769383
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.023195
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Angered; Hjällbo
adress
Hjällboplatsen
fastighetsbeteckning
Hjällbo 10:1
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.