logo

Carlotta - the museum database

Bredfjällsgatan : Hjällbo 35:2-10 :: bebyggelse

Object description
Nio stycken åtta till nio våningar höga skivhus.
Bebyggelse-id
Bredfjällsgatan : Hjällbo 35:2-10
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Lundgren arkitektkontor, Stig Henrik
namn - byggherre
Byggruppen Hammarkullen 1
tidpunkt - byggår
1969
beskrivning
Nio stycken åtta till nio våningar höga skivhus.
presentationstext

HISTORIK

Området uppfördes 1969 av Byggruppen Hammarkullen

1 ekonomisk förening, bestående av ett antal privata

byggfirmor. Arkitekter var Stig Henrik Lundgren

arkitektkontor.

MOTIVERING

Bredfjällsgatan utmärker sig, i jämförelse med liknande

områden, genom sin rika utemiljö. Bebyggelsen är

tidstypiskt monumental och dess anpassning till de

böljande topografiska formerna och den omgivande

grönskan är en arkitektonisk kvalitet. Ursprunglig

fasadkaraktär är bevarad.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Nio stycken åtta- till niovåningars skivhus i olika längd

är grupperade vinkelrätt i förhållande till varandra i

U-form omkring gårdar med en naturligt kuperad

terräng. De långa byggnadsvolymerna bryts endast

upp av smala passager. På grund av gårdarnas kuperade

topografi, liksom skivhusens placering, skapas inte

någon överblickbar gårdsbildning i området. Längs

fasaderna däremot uppstår en intimare rumskänsla

mellan byggnad och bergsparti. I bottenvåningarna

fanns lokaler för olika ändamål, till exempel daghem.

Området är, som nämnts, inte plansprängt men

husen är uppförda på samma marknivå, för nyttjandet

av en och samma kranbana vid bygget. Husen är

byggda av sandwichelement med ett ytskikt av dansk

sjösten. Fönstersättningen är regelbunden. Varje

betongelement inkluderar ett fönsterparti bestående

av ett, två eller tre bruna enluftsfönster av aluminium,

alternativt en indragen balkong.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Fasader har förändrats sedan tiden för uppförandet.

I början av 1980-talet kompletterades husen med

skärmtak utmed entrévåningen, utanpåliggande

balkonger, entréer som byggdes in och mindre

lägenheter i bottenvåningarna slogs samman till större.

Under slutet av 1980-talet försågs tre av skivhusen i

norra delen av området med en takvåning.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Hjällbo
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.779834
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.031983
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Angered; Hjällbo
gata
Bredfjällsgatan
fastighetsbeteckning
Hjällbo 35:2-10
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.