logo

Carlotta - the museum database

bild

SKF Kristinedal : Bagaregården 16:7 :: bebyggelse

Object description
Friskvårdsanläggning mellan Byfogdegatan och Säveån.
Bebyggelse-id
SKF Kristinedal : Bagaregården 16:7
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
folkrörelser och föreningsliv; rekreation och turism
namn - arkitekt
Contekton
tidpunkt - byggår
1970-talet [början]
beskrivning
Friskvårdsanläggning mellan Byfogdegatan och Säveån.
presentationstext

HISTORIK

SKF Kristinedal uppfördes i början av 1970-talet enligt

ritningar av arkitektkontoret Contekton. Facket med

Bengt Tengroth som ordförande var drivande bakom

anläggningen innehållande en friskvårdsanläggning.

MOTIVERING

SKF Kristinedal är ett exempel på storföretagens

personalanläggningar från 1970-talet i en tid av

medbestämmande och starka fackföreningar (jfr Arken).

En strukturalistisk byggnad med stora fria spännvidder,

ett komplext innehåll och fristående kommunikationer

i formen av murade trapphus. En flexibel och elegant

byggnad – ett utmärkande modernt arkitektoniskt inslag

bland fasta konturer av den solida SKF-anläggningen.

BESKRIVNING KARAKTÄR

En rektangulär byggnadskropp om fyra våningar är

uppförd i öst-västlig riktning längs Säveåns södra

strand. På sydsidan finns två högre fristående trapphus

som förbinds med den huvudsakliga huskroppen

genom delvis glasade korta passager. Nästan hela

byggnadens fasader utgörs av glas i röda plåtprofiler

i kvadratiska eller rektangulära fält. Våningsplanen

markeras av bredare plåtpartier. Delar av byggnadens

sockel och de två trapphusen är klädda med rött tegel.

Trapphusens höjd och skillnad i material ger dem ett

tornliknande uttryck. Byggnadens entréer är placerade

på andra våningsplanet på sydsidan.

Den släta glaslådan avslöjar bara i kvällsljus något

av sitt mångfacetterade innehåll: simhall, sporthall,

undervisningslokaler, matsal, kafé och personalkontor.

Den ganska djupa byggnaden har stor spännvidd som

ger fria plan och medger omdisponeringar både under

projekteringen och efteråt, men som också ger en hel

del mörka lokaler. Trapphus i tegel står fritt utanför

fyravåningshuset.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Bagaregården
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.726921
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.010216
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Bagaregården
adress
Byfogdegatan 2
fastighetsbeteckning
Bagaregården 16:7
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.