logo

Carlotta - the museum database

Prästgårdsängen : Lunden 69:1, 70:7-47 :: bebyggelse

Object description
Tre åtta till niovånings höga skivhus samt ett område atriumhus och serviceinrättningar, park.
Bebyggelse-id
Prästgårdsängen : Lunden 69:1, 70:7-47
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse; handel och bankväsen
namn - arkitekt
Ragndal & Tuvert Arkitektkontor [atriumhusen]; Tuvert, Johan [skivhusen]
namn - byggherre
Örgryte Bostads AB
tidpunkt - byggår
1960-talet [början]
beskrivning
Tre åtta till niovånings höga skivhus samt ett område atriumhus och serviceinrättningar, park.
presentationstext

HISTORIK

Bostadsområdet Prästgårdsängen uppfördes under

1960-talets första hälft på gården Lundens gamla ägor.

Byggherre för skivhusen var Örgryte Bostads AB, bildat

för ändamålet av åtta byggmästare från Göteborg.

Atriumhusen uppfördes av Göran Olsson Byggnads

AB. Arkitekt Johan Tuvert upprättade ritningar till

skivhusen och Ragndal & Tuvert Arkitektkontor

atriumhusen. Planen för området hade upprättats

1964 av den dåvarande stadsplanechefen Folke Björck

och arkitekten Stig Wallin och omfattade, förutom

bostadshusen även en servicestation, ett butikshus och

en bank. Området stod inflyttningsklart 1965.

MOTIVERING

Höghusen bildar tillsammans med intilliggande

atriumhusområde ett ovanligt konsekvent sammanhållet

och enhetligt gestaltat bostadskomplex.

BESKRIVNING KARAKTÄR

Prästgårdsängen är ett bostadsområde med tre åtta till

nio våningar höga skivhus, ett småhusområde samt

serviceinrättningar, park, idrottsområde och skola.

Höghusområdet, som innehåller 442

bostadslägenheter och drygt trettio lokaler, är uppfört

på ett parkeringsdäck, som även sträcker sig under den

hårdgjorda gården mellan husen. De tre skivhusen

ligger i nord-sydlig riktning, parallellt med Danska

vägen. Gården är trafikfri och påtagligt grön med en

hel del träd som för att kunna uppnå ordentlig höjd

är planterade i markplan, alltså garageplan, och växer

genom håltagningar i gårdsbjälklaget. Därmed har

området en vegetation som i någon mån kan mäta sig

med byggnadernas skala. Husen har kopparbeklädda

utfackningsfasader och bevarade originalportar i

lackerat trä. Balkongfronterna är i dansk sjösten.

Bottenvåningarna har avlånga fönsteröppningar och

är klädda med fasadskivor i betong.

Småhusområdet innehåller byggnader av atriumtyp.

Gatufasaderna är slutna medan det är hela

fönsterväggar mot gården. Byggnaderna kröns av

svagt lutande papptäckta pulpettak.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

1993 byggdes en hiss till höghusområdet och vissa

balkonger glasades in två år senare. En upprustning

av den yttre miljön genomfördes under senare delen

av 1990-talet.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Lunden
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.705865
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.007465
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Lunden
adress
Prästgårdsgatan
fastighetsbeteckning
Lunden 69:1; Lunden 70:7-47
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.