logo

Carlotta - the museum database

bild

Rosendal, studentstaden : Kålltorp 44:11-21 :: bebyggelse

Object description
Studentboende i nio fyravånings loftgångshus.
Bebyggelse-id
Rosendal, studentstaden : Kålltorp 44:11-21
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Ågren, Lars, arkitekt; Falkenberg, Henrik; GAKO
namn - byggherre
Göteborgs studentbostäder
tidpunkt - byggår
1968-70 [början]
beskrivning
Studentboende i nio fyravånings loftgångshus.
presentationstext

HISTORIK

Studentstaden Rosendal uppfördes 1968-70 av

stiftelsen Göteborgs Studentbostäder efter ritningar

av arkitektkontoret GAKO genom arkitekterna Lars

Ågren och Henrik Falkenberg. Man eftersträvade ett

enhetligt utformat område i fråga om materialhantering

och kommunikationslösningar. Studentstaden kom så

småningom att även bebos av andra boendekategorier.

MOTIVERING

Studentstaden Rosendal är en tydlig representant

för sin tids byggteknik med pelarstomme och har en

intressant och ovanlig kommunikationslösning med

loftgångar inomhus. Arkitektoniskt sett är det ett väl

sammanhållet område med ovanliga rumsbildningar.

Inomhusmiljöerna har futuristiska drag.

BESKRIVNING KARAKTÄR

Tiotalet loftgångshus grupperar sig kring sju gårdsrum.

Ett parkeringshus, ett butikscentrum och ett daghem

ligger i områdets östra del medan bostadshusen sprider

sig västerut. Byggnadernas fasader är täckta med

orangefärgade brännlackerade eternitplattor som här

och där bytts mot enklare material (masonitskivor).

Den tillämpade kommunikationslösningen är

loftgångar. Lägenheterna i vissa hus ligger på ömse

sidor om ett glasat gångstråk, andra har loftgångar

på utsidan. Konstruktionen är en pelarstomme med

fristående pelare. Ågren kallade det själv för ”hightech”

att inte dölja konstruktionen.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Ett fasadbyte gjordes runt år 2000. Brandgula

brännlackerade plattor byttes mot liknande.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Kålltorp
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.713312
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.037996
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Kålltorp
adress
Studiegången [mm]
fastighetsbeteckning
Kålltorp 44:11-21
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.