logo

Carlotta - the museum database

Dr Linds gata : Guldheden 68:1-2, 67:1-2 :: bebyggelse

Object description
Fyra sjuvånings skivhus på en bergsplatå ovanför Sahlgrenska sjukhuset.
Bebyggelse-id
Dr Linds gata : Guldheden 68:1-2, 67:1-2
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Ågren, Lars, arkitekt; Falkenberg, Henrik; GAKO
namn - byggherre
Göteborgs Stads Bostads AB
tidpunkt - byggår
1960
beskrivning
Fyra sjuvånings skivhus på en bergsplatå ovanför Sahlgrenska sjukhuset.
presentationstext

HISTORIK

Området ritades av GAKO genom arkitekterna

Lars Ågren och Henrik Falkenberg och uppfördes

åren omkring 1960 av Göteborgs Stads Bostads

AB som bostadshus för läkare och sjuksköterskor.

Läkarbostäderna var om fyra till sex rum och kök (100-

128 m2) och sjuksköterskebostäderna var enkelrum

med kokvrå (38 m2).

MOTIVERING

Höghusen har en experimentell och ovanlig karaktär

som är bibehållen i ursprungligt skick och som genom

det strategiska läget på ett berg syns på långt håll i

landskapet.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Fyra bostads- och ett mindre parkeringshus, ligger

på en bergsplatå ovanför Sahlgrenska sjukhuset.

Byggnaderna har passats in i det bergiga landskapet på

platsen vilket har gett området en dynamisk planform.

Sockelvåningarna är utförda i betong i profilerad form.

Byggnadsstommen är av betong och de inre väggarna

består av träregelverk med gipsskivor. Fasaden är dels

tätad med internit, dels beklädd med brännlackerad

eternit. Balkonger är som sockeln gjutna mot profilerad

form. Långfasadens perspektivfönster är i mörkbetsat

trä. Pulpettaket är belagt med papp och koppar.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Guldheden
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.681458
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.967354
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Guldheden
adress
Dr Lindhs gata
fastighetsbeteckning
Guldheden 67:1-2; Guldheden 68:1-2
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170116]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.