logo

Carlotta - the museum database

bild

Servicestation Djurgårdsplatsen : Majorna 321:9 :: bebyggelse

Object description
Bensinstation
Bebyggelse-id
Servicestation Djurgårdsplatsen : Majorna 321:9
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
kommunikation
namn - arkitekt
Lundgren arkitektkontor, Stig Henrik
namn - byggherre
Shell
tidpunkt - byggår
1971
beskrivning
Bensinstation
presentationstext

HISTORIK

Med bilismens snabba utbyggnad från 1950-talet

fick byggandet av bensinstationer ett rejält uppsving.

De olika oljeföretagen lät sina företag representeras

symboliskt genom formen på servicebyggnaderna

på sina bensinstationer. Servicestationen på

Djurgårdsplatsen ritades år 1971 av Stig Henrik

Lundgren arkitektkontor för Shell. Macken byggdes

med butik men utan verkstad och biltvätt.

MOTIVERING

Shellmacken är en servicebyggnad med en särpräglad

utformning i modernistisk stil. Byggnaden är unik i sin

form, gestaltad av ett lokalt arkitektkontor, och tillhör

en epok där arkitekturen snarare än bensinföretagets

logotyp var central i utformningen av stationerna.

Byggnaden är en representant för arkitektur kopplad

till en sen fas av en expansiv period i bilismens historia.

Miljön ingår i sammanställningen Moderna Monument.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Bensinmackens planform anspelar på snäckskalet i

bensinkedjan Shells logotype. Byggnadens tak vilar

på en fristående stålkonstruktion, där pelare och tak

byggts upp av sammanfogade I-balkar. En 20 m hög

pylon, som bär taket, är fristående och bredare i basen

och smäckert avsmalnande mot toppen. Det stora

utskjutande skärmtaket bärs dels av stålkonstruktionen

och dels av de stållinor som löper mellan takets

framkant och pylonens topp. Skärmtaket är svagt

uppåtvinklat, vilket ger ett intryck av att hela vikten bärs

i linorna. Byggnaden är fristående under skärmtaket.

Det betonas genom placeringen med en distans till

takets stålkonstruktion, både i ovankant och längs

sidorna. Den bärande stålkonstruktionen är klädd

med skivmaterial, främst grov trapetsprofilerad plåt,

men åt baksidan av kiosken även med prefabricerade

fasadskivor med stenkross i ytan.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Majorna, Kungsladugård, Sandarna
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.694187
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.935679
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Majorna; Majorna-Linné
adress
Bangatan 45
fastighetsbeteckning
Majorna 321:9
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170116]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.