logo

Carlotta - the museum database

Masthuggsterrassen - BRF Masthugget : Stigberget 34:11, 14-22 :: bebyggelse

Object description
Område med nitton sexvånings flerbostadshus.
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Masthuggsterrassen - BRF Masthugget : Stigberget 34:11, 14-22
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Johansson, Hans-Olov; Serneblad, Gunnar; Svenska Riksbyggen [arkitektkontoret]
tidpunkt - byggår
1966-68
beskrivning
Område med nitton sexvånings flerbostadshus.
presentationstext

HISTORIK

Utformning och projektering av bostadsområdet

gjordes av Svenska Riksbyggens arkitektkontor under

ledning av arkitekterna Hans-Olov Johansson och

Gunnar Serneblad. Området byggdes under perioden

1966-68, men arbetet med förslaget inleddes redan i

början av årtiondet.

MOTIVERING

Byggnadernas v-form ger utsikt mot älven i norr och

sol på den skyddade gården mot söder. Bebyggelsen är

synlig på långt håll, lägenheterna är soliga med vacker

utsikt. Stadsplaneidén, med fokusering kring sol-, lek- och

parkeringsbehov, var tidstypisk och avancerad.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Masthuggsterrassen är landets största

bostadsrättsförening. Tjugo byggnadskroppar med

sexvånings skivhus innehåller ettusenfyrahundra

lägenheter. Stadsplanen är skulptural med byggnader

i v-form, anpassade till den bergiga terrängen.

Byggnadsformen ger gott om utblickar mot älven samt

skapar fina platsbildningar och gårdar. Området är

trafikseparerat. Byggnaderna har fasader i korrugerad

aluminiumplåt. Taken är svagt lutande. Lägenheterna

har både en, två och treluftsfönster.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

I början av åttiotalet målades fasaderna om. Under den

senare delen av nittiotalet gjordes yttre miljöförbättringar,

funktionerna i vissa lokaler ändrades och en butiksbyggnad

revs. Fasadrenovering med ommålning samt byte av

balkongfronter påbörjades under 2014.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Stigberget
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.696918
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.941766
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Stigberget
gata
Fjällgatan; Masthuggsterrassen; Repslagaregatan
fastighetsbeteckning
Stigberget 34:11; Stigberget 34:14-22
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170116]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.