logo

Carlotta - the museum database

Ny Tids hus : Haga 1:1 :: bebyggelse

Object description
Handel- och kontorshus vid Järntorget.
Bebyggelse-id
Ny Tids hus : Haga 1:1
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
offentlig förvaltning
namn - arkitekt
Fylking, Eric; Uppling, Erik
namn - byggherre
Ny Tid
tidpunkt - byggår
1957-58
beskrivning
Handel- och kontorshus vid Järntorget.
presentationstext

HISTORIK

Kontorshuset uppfördes 1957-58 för arbetartidningen

Ny Tid på platsen för det tidigare Arbetsföreningens

hus. Ritningar upprättades av de stockholmsbaserade

arkitekterna Erik Uppling och Eric Fylking.

Uppgiften var svår pga stadsplanemässiga krav

om en anpassning till bebyggelsen i Haga och

speciella utformningskrav från tidningens tekniska

avdelningar, t ex om en hög grad av flexibilitet

samt plats för en enorm tryckpress. Undermåliga

grundförhållanden på platsen försvårade ytterligare.

Lösningen blev pålning till 40 m. Produktionslokaler,

som delvis löper över flera plan, placerades nederst.

Bottenvåningen har ett ovanligt stort djup. Däröver

ligger kontorsvåningar med takfönster om 60 kvm

till den fd sätteriavdelningen. Flera hissar blev

lösningen på kommunikationen mellan tidningens

olika avdelningar. Kontorslokalerna gjordes så flexibla

som möjligt av hänsyn till utvecklingsmöjligheterna

för tidningens olika avdelningar. Fönsterindelningen

baserades på ett modulsystem utifrån den minsta

användbara arbetscellen på två meter. Rummen fick

mellanväggar i stålskenor, enkla att flytta. En relativt

låg, anpassad höjd, fyra vån, mot Haga Östergata och

Mellangatan blev svaret på efterfrågan om hänsyn till

intilliggande bebyggelse.

MOTIVERING

Ny Tids kontorshus är ett ovanligt kontorshus, vid

arbetarrörelsens centrala plats i Göteborg, med en

distinkt arkitektur som är ett avtryck av arbetartidningens

storhetstid. Den iögonfallande byggnaden utgör en av

”väggarna” till Järntorget och är därmed ett betydande

inslag i stadsbilden. Den avtrappande formen har krävt

en komplicerad konstruktion med avväxling av pelarna.

Kontorsbyggnadens interiör uppvisar en konsekvent

genomförd flexibilitet. Betydande karaktärsdrag är

den avtrappande formen samt fasadmaterialen skiffer,

opaxitglas samt bevarade ursprungliga fönster av trä.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Ny Tids kontorshus upptar ett helt kvarter vid

Järntorgets östra sida. Byggnadens form, sett från

Järntorget och Södra Allégatan, är en femvånings

pyramid vilande på en tre våningar hög bas. Basen

är klädd med svart skiffer och pyramiden med

opaxitglas. Förenklat beskrivet är formspråket en lätt

horisontalsektion vilandes på en tung. Den del av

byggnaden som vetter mot Haga är endast hälften

så hög - fyra våningar - och har fasader i tegel.

Konstruktionen är ett stomhus i betong.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Haga
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.699697
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.954026
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Haga
adress
Järntorget
fastighetsbeteckning
Haga 1:1
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170117]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.