logo

Carlotta - the museum database

Lövviksvägen : Hovås 1:147–162, 170-183, 19:6-12 :: bebyggelse

Object description
Envånings atriumhus samt tvåvånings kedjehus.
Bebyggelse-id
Lövviksvägen : Hovås 1:147–162, 170-183, 19:6-12
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Kvarnström, Lennart
tidpunkt - byggår
1963
beskrivning
Envånings atriumhus samt tvåvånings kedjehus.
presentationstext

HISTORIK

Bostadsområdet vid Lövviksvägen i Hovås ritades 1963

och dess arkitekt var Lennart Kvarnström. Kvarnström var

professor i arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola och

förknippas med ett sent funktionalistiskt uttryck i arkitekturen.

MOTIVERING

Arkitekturen är minimalistisk där formen och

volymen samt enkla detaljer samspelar för att ge en

utformning av hus som lite grand gömmer sig bakom

sina egna fasader. Ett av de största arkitektoniska

värdena i området är homogeniteten. Området har

också omsorgsfullt utformade stadsrum.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Lövviksvägen ligger vid Hovås golfbana och ett

stort grönområde. Säröleden avgränsar i öster.

Bostadsbebyggelsen består av envånings atriumhus

samt tvåvånings kedjehus som ligger placerade i rader

utmed säckgator som direkt ansluter till huvudgatan,

Lövviksvägen. De två hustyperna är besläktade genom

material – tegel, koppar, trä - och färg, men skiljer sig

genom höjd och takutformning.

Atriumhusen längs Lövviksvägen uttrycker en stark

horisontalitet genom byggnadernas låga höjd, de plana

taken och dess starkt framträdande takomfattning

av liggande träpanel. Kedjehusen är sammanbyggda

med tillhörande dubbelgarage. I mötet med gatan har

byggnaderna en kubisk avskalad form. Den vertikala

verkan är åstadkommen av en fönsterslits hög som

själva byggnaden samt pulpettak. Huvudbyggnadernas

fasadmaterial är huvudsakligen rött tegel. Mot

innergårdarna har fasaderna en öppen karaktär med

mycket fönster. Flera element i kompositionen bidrar

till de rumsskapande kvaliteterna, bland annat de

slutna husgavlarna i kontrast till fönsterfasaderna,

kopparinslag och trälister. Exempel på bostadsområden

som har släktskap med Lövviksvägen vad gäller

planering och arkitektur är Östra och Västra Lindås

längre söderut i Askim.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Askim
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.609670
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.944187
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Askim-Frölunda-Högsbo; Hovås
adress
Lövviksvägen
fastighetsbeteckning
Hovås 19:6-23; Hovås 1:147-162; Hovås 1:170-183
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
kulturarvsdata.se [170122]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.