logo

Carlotta - the museum database

Skintebo : Skintebo 1:77–2:628 :: bebyggelse

Object description
Envånings atriumhus samt tvåvånings kedjehus.
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Skintebo : Skintebo 1:77–2:628
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Celander, Forser och Lindgren
tidpunkt - byggår
1972-73
beskrivning
Envånings atriumhus samt tvåvånings kedjehus.
presentationstext

HISTORIK

Skintebo är resultatet av en av kommunen utlyst

arkitekttävling med bland annat följande krav: bostäder

för minst 3500 personer, inte högre än tre våningar,

anordningar för båtliv, bad och sport, bostäder med

statliga lån samt minsta möjliga ingrepp i befintlig

bebyggelse. Kommunen gick vidare med Celander,

Forser och Lindgrens tävlingsförslag som antogs 1972.

Inspirationen till utformningen av området kom

från de svenska fiskelägena på västkusten och med

tillbakablickar på traditionell svensk byggnadskonst.

Området blev färdigt 1976. Skintebo projekterades

och byggdes mot en bakgrund av hård kritik av

miljonprogrammet – grå betongförorter där social

homogenitet hos de boende i kombination med

betongarkitekturen sågs som ett växande problemen.

Mot upprepning och standardisering ställdes nu

variation, mot modernitet en traditionsanknytning,

mot öppna planer och hus i park mer slutna stadsrum

och intimitet

MOTIVERING

Bostadsområdet har en representativ roll för

tätt-lågt och nytraditionalistiskt i det moderna

småhusbyggandet och planerandet i Göteborg.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Skintebo är ett lågt och tätt bostadsområde

vilket innebär att majoriteten av husen har direkt

markkontakt och att husen ligger till exempel med

ryggarna mot varandra eller har närkontakt i offentliga

utrymmen. Här finns såväl radhus som flerfamiljshus

som inte är högre än två våningar. Byggnaderna är

indelade i hustyper med skillnader i såväl planlösning

som det yttre och för att skapa variation. Skintebos

bostadsområde har egenskaper som kan förklaras som

täthet och intim skala, kontakt och växelverkan mellan

hus och gata, känslan av helhet i samstämmigheten

mellan form och material. Området har på många sätt

karaktären av en liten by inbäddad i den grunda dalen

som den samspelar med.

Pris ur stiftelsen Per och Alma Olssons fond 1975.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Askim
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.590685
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.938131
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Askim-Frölunda-Högsbo; Skintebo
plats
Skintebo Åsbacken [m fl]
fastighetsbeteckning
Skintebo 1:77–2:628
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170126]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.