logo

Carlotta - the museum database

Köpstadsö, Fribergers fritidshus : Köpstadsö 1:156 :: bebyggelse

Object description
Fritidshus på Köpstadsö
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Köpstadsö, Fribergers fritidshus : Köpstadsö 1:156
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Friberger, Erik
namn - byggherre
Friberger, Erik
tidpunkt - byggår
1959
beskrivning
Fritidshus på Köpstadsö
presentationstext
HISTORIK Arkitekten Erik Friberger satt under åren 1938-40 som sakkunnig i byggnads- och stadsplanefrågor och var med och drev igenom strandskyddslagen som förbjuder bebyggelse för nära vattnet. Han föreslog att fritidshusen skulle inordnas i grupper så att det blev strövområden över. 1960 uppförde Erik Friberger ett sommarhus på Köpstadsö enligt egna ritningar. Bengt Ottanders fritidshus uppfördes 1966. MOTIVERING Fribergers och Ottanders hus uppvisar en enkel arkitektur som är funktionalistiskt välplanerad. Husen är i sin enkelhet symboliska för arkitektens modernistiska samhällssyn. BESKRIVNING, KARAKTÄR Köpstadsö karakteriseras i hög grad av den äldre bebyggelsen; tätt liggande dubbelhus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med glasverandor och genomarbetade snickerier. På Köpstadsö finns flera moderna fritidshus varav ett antal har ritats och uppförts åt kända arkitekter som Erik Friberger, Björner Hedlund och Sten Branzell. Flera av de yngre fritidshusen har välbevarad och tidstypisk karaktär. Bengt Ottanders fritidshus är ett stramt, ovanligt fritidshus med stora fönsterpartier mot havet. Fribergers hus ligger inne på ön vid en stor plan slätt med en fruktträdgård och gräsmattor som är skyddade av bergknallar. Huset är en mycket specifik byggnad med en barackliknande konstruktion som vilar på ett par längsgående järnbalkar över en klyfta i berget. Fasaderna var ursprungligen grålaserade. Planlösningen är enkel med ett stort rum längs fasaden mot söder, en smal veranda utanför och sovkabysser och kök in mot sänkan samt en bod på ena gaveln.
utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Styrsö
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.630985 [1:156]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.811149 [1:156]
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Styrsö
fastighetsbeteckning
Köpstadsö 1:156 [Friberger]
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170123]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.