logo

Carlotta - the museum database

Biskopsgårdens vattentorn : Biskopsgården 103:2 :: bebyggelse

Object description
Vattentorn
Bebyggelse-id
Biskopsgårdens vattentorn : Biskopsgården 103:2
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
samhällsservice och teknisk försörjning
namn - arkitekt
Eriksson, Nils Einar
tidpunkt - byggår
1957 [ritat]
beskrivning
Vattentorn
presentationstext

HISTORIK

Tornet ritades av Nils Einar Eriksson 1957.

MOTIVERING

Tornet är synligt och igenkännbart från många håll

i staden, det är ett landmärke som kännetecknar

Göteborgs siluett. Arkitekten var densamma som

ritade vattentornet i Guldheden.

Vattentornet ingår i sammanställningen Moderna Monument.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Norra Biskopsgårdens vattentorn är placerat på en höjd

längst i väster. På tolv turkosa, högresta betongben och

en vit, central, tjock trapphuspelare, vilar en låg, rund,

blänkande cistern med emaljerad plåt på fasaden.

Benen sväller till en rundad anslutning till cisternens

undersida, vars mitt är vitmålad och välvs flackt

uppåt. Sex skift med omålad plåt, bildande ett nät av

rektangulära rutor, klär fasaden. Taket rymmer många

antenner och paraboler. Marken är täckt med grus

runt tornets mittenpelare. En asfalterad smal väg leder

upp och åt väster breder skogen ut sig. En plåtdörr till

trapphuset sitter åt väster och har en stenhäll framför

sig och ett gjutet Göteborgsvapen över sig.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

I början av 1990-talet revs ett relativt stort område

med bostadshus vid Flygvädersgatan, nedanför

vattentornet, och ersattes med radhus i trä från OSbyn

i Norge. Området kallas nu Solvädersbyn.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Biskopsgården
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.723176
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.887274
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Biskopsgården
fastighetsbeteckning
Biskopsgården 103:2
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170123]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.