logo

Carlotta - the museum database

bild

Sägengatan : Backa 35:1-3 :: bebyggelse

Object description
Regelbundet placerade lamellhus.
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Sägengatan : Backa 35:1-3
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
HSB; Sjölander, Lars
namn - byggherre
HSB
tidpunkt - byggår
1968-71
beskrivning
Regelbundet placerade lamellhus.
presentationstext

HISTORIK

Bebyggelsen vid Sägengatan tillkom som en del

av utbyggnaden av norra Backa 1968-71. Husen

ritades av Lars Sjölander som var verksam vid HSB:s

arkitektkontor i Göteborg. HSB var även byggherre

för projektet. Stadsplan upprättades 1965 av t.f

stadsplanechef Folke Skugghall och arkitekt Josef

Kvetan. Planen omfattar i huvudsak den dalgång

som utgör större delen av norra Backa. Dalgången

användes tidigare som jordbruksmark. Bebyggelsen

på Sägengatan öppnar sig mot dalgångens sidor, där

de öppna bergsområdena var tänkta att fungera som

parkytor. Sägengatans form och uttryck anses vara

representativt för HSB:s bostadsbebyggande under

perioden. Byggnaderna har inte utsatts för några större

förändringar sedan de uppfördes, med undantag för

ett fönsterbyte i mitten av 1980-talet.

MOTIVERING

Området har miljökvalitéer. Det mer traditionella

formuttrycket i proportioner, fasadmaterial och

fönstrens placering är typiskt för HSBs byggande.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Området är planerat så att U-formade

lamellhusgrupper i tre till fyra våningar längs

Litteraturgatan vänder sig med gårdsbildningar in

mot friliggande lamellhus placerade längs sluttningen

i öst. Gårdarnas kommunikation med parkeringsdäck

som är belägna utmed Litteraturgatan, underlättas av

genomgångar i husens bottenvåningar. En asfalterad

gångväg i områdets längdriktning förbinder de olika

halvprivata gårdsrummen till ett större, allmänt

gårdsrum som i norr sluts av ett tvärställt lamellhus

placerat i fonden. Vid östra delen skapas ingen privat

gårdsbildning. Istället är lamellhusen fritt placerade i

en öppen gräsbevuxen slänt.

Bottenvåningarnas fasader är sprutputsade och

avfärgade i en ljust beige kulör, medan husens övriga

fasader är klädda med rött tegel. De södra och västra

fasaderna artikuleras av vertikala balkongaxlar med blå

fronter av korrugerad plåt.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Backa
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.746050
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.979506
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Backa
adress
Sägengatan 1-67
fastighetsbeteckning
Backa 35:1-3
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170126]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.