logo

Carlotta - the museum database

Kärra centrum : Kärra 55:6 :: bebyggelse

Object description
Centrumanläggning i två plan med butiker, banker, vårdinrättningar, bibliotek, fritidsgård, bad- och idrottshall samt en skola.
Bebyggelse-id
Kärra centrum : Kärra 55:6
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse; hälso-, sjuk- och socialvård; handel och bankväsen; kultur och nöjesliv; rekreation och turism; utbildning och vetenskap
namn - arkitekt
Riksbyggen
tidpunkt - byggår
1978
beskrivning
Centrumanläggning i två plan med butiker, banker, vårdinrättningar, bibliotek, fritidsgård, bad- och idrottshall samt en skola.
presentationstext

HISTORIK

Centrumet ritades av kooperativa Riksbyggen och

invigdes 1978. ”Mitt i byn” byggdes en så kallad integrerad

anläggning med butiker av olika slag och lokaler för

stadsdelens kommunala service såsom vårdcentral,

kommunal tandvård, högstadieskola, sporthall och simhall.

Göteborgs kommun blev på grund av det stora kommunala

engagemanget så småningom majoritetsdelägare i bolaget.

MOTIVERING

Kärra centrum är ett gott exempel på Boendeservice-

utredningens idéer om integrerade områdescentra där

kommunal och kommersiell service skulle integreras,

gärna med närhet till serviceboende. Stadsdelen

utformades enligt tidsandans stadsbyggnadsideal vars

huvudidé var att bygga tätt och lågt och ett centrum/

torg ”mitt i byn”. Ett stort antal funktioner är samlade till

en välfungerande helhet genom en sammanhållen och

omsorgsfull utformning.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Kärra centrum, beläget mitt i Kärra, är utformat

som en centrumanläggning i två plan med butiker,

banker, vårdinrättningar, bibliotek, fritidsgård,

bad- och idrottshall samt en skola. Kärra är på det

stora hela en mycket tätbebyggd miljö med intima

rumsbildningar snarare än vidsträckta öppna ytor.

Centrumanläggningen är byggd som en vindlande

gågata mellan byggnader i tegel och med bågformade

tak och skärmtak. Karaktären är avsiktligt, i

efterdyningarna till miljonprogrammet, något av

traditionell småstad. Centrumanläggningen är inrymd

i sex rektangulära, närmast lådformiga byggnader som

placerats tätt intill varandra i öst-västlig riktning. Smala

gångstråk ligger insprängda mellan huskropparna.

Pris ur stiftelsen Per och Alma Olssons fond 1980.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Kärra
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.794608
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.988636
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Kärra
adress
Kärra centrum
fastighetsbeteckning
Kärra 55:6
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170126]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.