logo

Carlotta - the museum database

bild

Moderna Göteborg, 2017 : Torp :: Torp 49

Object description
Torp ligger mellan Delsjön, Kålltorp, Lunden och Skår och genomkorsas av Delsjövägen.
titel - del av utställning
Moderna Göteborg, 2017 : Torp
inventering - kopplad till
Moderna Göteborg, 2017
alt
sakord - neutral term
utställningsdel
titel - verkets
Torp 49
beskrivning
Torp ligger mellan Delsjön, Kålltorp, Lunden och Skår och genomkorsas av Delsjövägen.
presentationstext

ÖVERSIKTLIG STADSDELSBESKRIVNING

Torp ligger mellan Delsjön, Kålltorp, Lunden och

Skår och genomkorsas av Delsjövägen. I söder upptas

stadsdelen av Delsjöområdet medan bebyggelsen ligger

i den norra delen. I områdena närmast Delsjövägen

finns 1940-tals trevånings lamellhus i gult tegel. I

den norra delen av Torp finns ett stort område med

villabebyggelse från 1900-talets första decennier.

EN HISTORISK TILLBAKABLICK

Området var tidigare en del av Örgryte socken och

marken tillhörde gårdarna Stora Torp, Lilla Torp

samt Kärralund som fram till 1900-talets början var

stora herrgårdsliknande egendomar. Efter sekelskiftet

1900 anlades ”Kärralunds villastad” på Kärralunds

marker och efter inkorporeringen med Göteborg,

1922, utvidgades bebyggelsen. 1940-50 byggdes

bostadsområden med lamellhus, radhus, skola, mm på

ytorna längs Delsjövägen. Efter 1930 revs Kärralunds

gård, Lilla Torps huvudbyggnad blev ”flickhem” och

Stora Torp överläts till Skogssällskapet. 1968 ersattes

Lilla Torps huvudbyggnad med en nybyggnad och

intill Stora Torp byggdes Radio- och TV-huset 1970,

nu rivet. Delar av bostadsbebyggelsen har förändrats

genom ombyggnad.

INGÅR I BEFINTLIGA PROGRAM

Inga miljöer eller byggnader från den berörda perioden

ingår i befintligt bevarandeprogram, del I och II.

land
Sverige
stad
Göteborg
stadsdel
Torp
Belongs to Utställning
Moderna Göteborg, 2017 :: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III, Moderna Göteborg