logo

Carlotta - the museum database

Rannebergen : Angered 81:1-3, 82:1-34 :: bebyggelse

Object description
Tio stycken sex till åtta våningars lamellhuslängor kring ett stort naturområde. Centrumanläggning med skola och bad.
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Rannebergen : Angered 81:1-3, 82:1-34
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
bostadsbebyggelse; rekreation och turism; utbildning och vetenskap
namn - arkitekt
Werner, Gunnar; White Arkitekter WAAB
tidpunkt - byggår
1971
beskrivning
Tio stycken sex till åtta våningars lamellhuslängor kring ett stort naturområde. Centrumanläggning med skola och bad.
presentationstext

HISTORIK

Rannebergen ritades för Bostadsbolaget av White genom

arkitekt Gunnar Werner, och började byggas 1971 som sist

i raden av elementproducerade bostadsområden i Angered.

På ett tidigt stadium planerades även servicefunktioner,

löparslingor, dansbana och annat intill bostadsområdet.

Den omfattande servicen samt ljus marmorkross i fasaden

var ett försök till statushöjning för att bemöta problemen

med tomma lägenheter i förortsområdena. En satsning

som också fungerade väl, här verkar ha varit mindre

problem med uthyrning än i andra liknande områden.

MOTIVERING

Efter Rannebergen upphörde produktionen i liknande

skala, byggnadsteknik och utformning - Rannebergen

representerar den rationaliserade byggnadsepokens

höjdpunkt i Göteborg. Området är såväl tidstypiskt

som unikt i sitt slag och husen är distinkta i landskapet,

av somliga kallade ”modernismens herrgårdar”.

Arkitektoniskt sett är Rannebergen ovanligt

sammanhållet. En borgliknande krans av en enda

hustyp omgärdar ett naturområde av Hedens storlek.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Området ligger på ett högt berg med storartad utsikt

över Lärjeåns dalgång. En kransbebyggelse av sju/

till niovånings lamellhus, med fri sikt åt två håll,

ligger kring ett stort inre grönområde. Bebyggelsen

är uppförd av prefabricerade element med ballast av

varmgul italiensk marmorkross som lyser i kvällssolen.

I den gröna innergården är naturen omväxlande med

berghällar, sänkor och en rik blandvegetation. Den är

tänkt som »sociala rum« med dansbana, tennisbanor,

bollplaner samt skolor och daghem i anslutning till

simhallen. I direkt anslutning till bebyggelsen finns

även Vättlefjälls naturområde.

Pris ur Stiftelsen Per och Alma Olssons fond 1974.

del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Angered med Rannebergen
alt
utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.802034
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.070857
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Angered
gata
Fjällblomman; Fjällveronikan; Fjällviolen; Rannebergsvägen; Fjällsippan
fastighetsbeteckning
Angered 81:1-3; Angered 82:1-34
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170113]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.