logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:180006:1 :: fotografi

Object description
Sträckningsbild med radhus på Bångefjordsgatan 2-12. Nummer 2 till höger.