logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmE:4880 :: fotografi

Object description
Sträckningsbild längs Södra vägen mot söder. I bildens mitt syns Kjellbergska Flickskolan. Längs vänsterkanter skymtar hästtransport, kanske med hölass.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.