logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:180044:2 :: fotografi

Object description
"Nedmontering av byggnadsdelar för återanvändning i KV Dallins äng i Olivedal."
  • delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.