logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:190002 :: arkivalier, dokumentation

Object description
Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer och insamlade affischer och dagböcker från två kollektiv. Bilder från Kollektivet Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivhuset Stacken på Teleskopsgatan.
inventarienummer
GSMArkiv:190002
typ av förvärv
dokumentation
sakord - vidare term
arkivaliesamling
namn - sakansvarig
Nyberg, Marie
sakord - neutral term
arkivalier; dokumentation
tidpunkt - förvärv till museet
2017
beskrivning
Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer och insamlade affischer och dagböcker från två kollektiv. Bilder från Kollektivet Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivhuset Stacken på Teleskopsgatan.
historik

Museet blev kontaktat av de boende i Högst Upp - ett kollektiv som har funnits i nästan samma form sedan tidigt 1970-tal. Kollektivet fanns i en stor lägenhet som var uppsagd och de boende försökte påverka hyresvärden att få stanna kvar. Lägenheten skulle delas och byggas om till två lägenheter och renoveras till dagens standard.Museet kunde dock inte hjälpa till med bevarandet, men gjorde en mindre dokumentation medan de boende fortfarande var kvar. Två månader senare var kollektivet upplöst.

Samtidigt gjordes en inventering av vilka kollektiv som fanns i Göteborg och ett av dessa var kollektivhuset Stacken.Här gjordes ett besök med viss fotografering och två intervjuer med boende.

handlingstyp
intervjuer; rapport; foton; projektbeskrivning
diarienummer
0820/17
ämnesord - innehåll
göteborgshistoria; social historia; kollektiv
land - förvärvat från
Sverige
landskap - förvärvat från
Västergötland
stad - förvärvat från
Göteborg
Klassifikation OCM (bred)
Mänskliga relationer, föreningar och grupper (570)
Klassifikation OCM (smal)
Bostadsförhållanden (362); Gruppidentitet (186)
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
Arkivbestånd - ingår i
Ämnesarkivet
Belongs to Samling
GSMArkiv :: Göteborgs Stadsmuseums Arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.