logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMArkiv:190002:22 :: dokumentation

Object description

Kort/vykort inramat i enkel träram med glas framför. Ramen från IKEA. Text på vykortet: The Lesbian in our society.(Stor text) A Problem (ersatt av en klisterlapp med ordet Desire)That Must Be Faced.(Mindre text) Detailed case histories of the third sex.(Ännu mindre text) Förmodligen tryck av ett bokomslag.

Satt på väggen i kollektivet Högst Upp.

Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven.Högst Upp stängde ner maj 2017.

  • delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.