logo

Carlotta - the museum database

Nordenskiöld, Erland :: person

Object description
chef för Göteborgs Etnografiska museum från 1913; professor i etnografi vid Göteborgs högskola från 1923.
visat namn
Nordenskiöld, Erland
efternamn - personens
Nordenskiöld
förnamn - personens
Erland
sakord - neutral term
person
genus - personen
man
sakord/keyword - english
person
titel - personens
professor; amanuens; intendent; friherre
tidpunkt - födelse
1877
tidpunkt - död
1932
yrke
etnograf
beskrivning
chef för Göteborgs Etnografiska museum från 1913; professor i etnografi vid Göteborgs högskola från 1923.
historik
amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning 1906-07, intendent vid Göteborgs museum och föreståndare för dess etnografiska avdelning 1913. Omkom vid en spårvagnsolycka i Göteborg 1932. Aktiv som organisatör i Sverige för regeringssidan i Finlands frihetskrig 1918, erhöll Finlands Frihetskors 3 klass för medborgerliga förtjänster samt Frihetskrigets minnesmedalj.
land
Sverige
stad
Göteborg

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.