logo

Carlotta - the museum database

GAM:46456 :: skepp

Object description
GAM:46456 består av 1 st båt av ek, en spik av järn, 8 nitar + brickor samt drev av nöthår. Nitarna består av järn och den största har längd: 7,2 cm, bred 2,2, höjd 2,2 cm, vikt 14 gram. (1 st nit avskriven för metallanalys vid CT
Object description

Kölen är 13 m lång och Y-formad och saknar spunning i ändarna. Den är fästad till stävarna med vertikala laskar och järnnaglar. Endast bottenpartiet av för- och akterstäven är bevarad, eventuellt utgörs dessa delar av ett kri.

Borden är upp till 22 cm breda och 1,5 - 2 cm tjocka. Den sjunde bordgången utgörs av meginhúfr. Borden var inbördes sammanfogade med nitar med rundade huvuden och kvadratiska brickor. Nitarna är indrivna från insidan, för utom vid för och akter, där de är indrivna från utsidan. Endast var annan av bordgångarna sträcker sig till stävarna. Dessa bord är således bredare mot ändarna, medan de andra är infalsade i ett hak i det undre bordet. I borden finns en grund drevränna med rester av drev av djurhår. Relingsbordet är inte bevarat, och inga spår av håar eller århål finns. I laskarna syns fragment efter textilier, vilka fungerat som tätning.

Bottenstockarna är vuxna och sträcker sig i ett stycke upp till meginhúfr. De är dymlade till borden, på den tredje och den femte bordgången enbart med två dymlingar på varje sida. Dymlingarna är av en, och furukilar har slagits in i dymlingarna på skrovets insida. Någon förbindning finns inte mellan bottenstockar och köl. Spanten är 17 till antalet, oräknat roderspant och brokar. Roderspantet är betydligt kraftigare och högre än de andra. Över bottenstockarnas ändar finns dymlingshål efter tvärbalkar. De har stöttats av knän, vilka ibland är utformade direkt ur tvärbalkarnas ändtimmer. Midskepps finns halvband/upplängot, vilka har vilat mot meginhúfr. De förefaller ha nått högre upp än knäna, och de är dymlade till var annan bordgång.

Kölsvinet är inte dymlat till kölen utan hålls på plats av bottenstockarna genom urtag i desamma, och genom låstimmer. I förkant på det fyrkantiga mastspåret finns en självvuxen gren. Betingar, för fästande av tågvirke, påträffades löst i vraket (status 1933). Vrakets ursprungliga längd och bredd har uppskattats till 16x4 m.

Object description
Fotografi från utgrävningen 1933

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.