logo

Carlotta - the museum database

Staaf, Christian :: person

Object description
Kom i 15-årsåldern till Karlberg och avlade officersexamen 1830 och blev underlöjtnant vid Göta artilleriregemente. Han tjänstgjorde vid raket- och fyrverkarekåren på Marieberg 1836–1850 innan han utsågs till artilleribefälhavare vid Nya Älvsborgs fästning 1850. Han blev 1851 kommenderad till artilleristaben där hans skicklighet som ritare togs i anspråk vid litograferingen av ett flertal militära planscher. Under sin militära studietid hade han fått teckningsundervisning av Carl Gustaf Gillberg och AC Wetterling. Han var lärare i artilleriritning vid Krigshögskolan på Marieberg 1858–1873 och blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1860. Han utnämndes slutligen till major 1872.
visat namn
Staaf, Christian
efternamn - personens
Staaf
förnamn - personens
Christian
sakord - neutral term
person
genus - personen
man
sakord/keyword - english
person
titel - personens
major [1872]
tidpunkt - födelse
1808-12-08 [Karlstad]
tidpunkt - död
1880-12-28 [Stockholm]
yrke
akvarellmålare; lärare [Krigshöskolan i Marieberg]; officer; tecknare
beskrivning
Kom i 15-årsåldern till Karlberg och avlade officersexamen 1830 och blev underlöjtnant vid Göta artilleriregemente. Han tjänstgjorde vid raket- och fyrverkarekåren på Marieberg 1836–1850 innan han utsågs till artilleribefälhavare vid Nya Älvsborgs fästning 1850. Han blev 1851 kommenderad till artilleristaben där hans skicklighet som ritare togs i anspråk vid litograferingen av ett flertal militära planscher. Under sin militära studietid hade han fått teckningsundervisning av Carl Gustaf Gillberg och AC Wetterling. Han var lärare i artilleriritning vid Krigshögskolan på Marieberg 1858–1873 och blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1860. Han utnämndes slutligen till major 1872.
Arkivreferens
personalia, se förvärvsliggaren, nr 14.540.
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.