logo

Carlotta - the museum database

GM:332 :: altarskåp

Object description
Altarskåpet som är en pentatyk består av corpus och fyra flyglar med fragmentarisk sekundär bemålning. Corpus är indelat i två våningar med tre nischer i varje våning,ett bredare i mitten,flankerat av två smalare.Nischerna är försedda med gallerverk i åsneryggsbågar där flera delar är sekundära.Vänster och höger angivet utifrån skåpet. Centralscenen i Corpus översta nisch utgörs av "Nådastolen" (Gud Fader, hållande framför sig Kristi kors, nu försvunnet), därunder madonnan. På var sin sida om nådastolen S:t. Erik (t.h) och S:t Olof (t.v), under dem resp. S:t Birgitta (?) och S:t Katarina av Vadstena (?Elin av Skövde). I högra flygeln överst S:t Katarina av Alexandria (t.h) och S:t Nikolaus (Sigfrid ?) t.v, därunder resp. Johannes döparen och S:t Sigfrid (Nikolaus, Henrik ?) I vänstra dörren överst S:t Agnes t.h och ett obekant manligt helgon (S.t Botvid ?) t.v, därunder resp. S.t Eskil (Nikolaus ?) och S.t Laurentius.De yttre flyglarna består av ramverk med pannå varav den vänstra saknar pannå.Utsidan på höger ytterflygel är helt trären men tunna linjer i caput mortum visar en vegitativ slinga. Flyglarnas pannåer som ursprungligen skildrat scener ur helgonens liv har nu fragmentarisk monokrom grön bemålning. #MÅTT: Höger flygel del H:154, B:58, dj:14 cm Vikt: 25 kg#Vänster flygel H:154, B:58, Dj:14 cm Vikt: 20 kg#Corpus H:154, B:116,5, Dj:16 cm Vikt: 40 kg
volym-id
Ep8d2
inventarienummer
GM:332
inventarienummer - tidigare
Brusewitz 1289
typ av förvärv
köp
sakord - vidare term
sakramentala föremål
sakord - neutral term
altarskåp
namn - användning
Kullings Skövde församling
namn - förmedlare eller återförsäljare
Brusewitz, Gustaf Henrik
alt
tidpunkt - tillverkning
1400-talet
tidpunkt - förvärv till museet
1878
beskrivning
Altarskåpet som är en pentatyk består av corpus och fyra flyglar med fragmentarisk sekundär bemålning. Corpus är indelat i två våningar med tre nischer i varje våning,ett bredare i mitten,flankerat av två smalare.Nischerna är försedda med gallerverk i åsneryggsbågar där flera delar är sekundära.Vänster och höger angivet utifrån skåpet. Centralscenen i Corpus översta nisch utgörs av "Nådastolen" (Gud Fader, hållande framför sig Kristi kors, nu försvunnet), därunder madonnan. På var sin sida om nådastolen S:t. Erik (t.h) och S:t Olof (t.v), under dem resp. S:t Birgitta (?) och S:t Katarina av Vadstena (?Elin av Skövde). I högra flygeln överst S:t Katarina av Alexandria (t.h) och S:t Nikolaus (Sigfrid ?) t.v, därunder resp. Johannes döparen och S:t Sigfrid (Nikolaus, Henrik ?) I vänstra dörren överst S:t Agnes t.h och ett obekant manligt helgon (S.t Botvid ?) t.v, därunder resp. S.t Eskil (Nikolaus ?) och S.t Laurentius.De yttre flyglarna består av ramverk med pannå varav den vänstra saknar pannå.Utsidan på höger ytterflygel är helt trären men tunna linjer i caput mortum visar en vegitativ slinga. Flyglarnas pannåer som ursprungligen skildrat scener ur helgonens liv har nu fragmentarisk monokrom grön bemålning. #MÅTT: Höger flygel del H:154, B:58, dj:14 cm Vikt: 25 kg#Vänster flygel H:154, B:58, Dj:14 cm Vikt: 20 kg#Corpus H:154, B:116,5, Dj:16 cm Vikt: 40 kg
historik
Brusewitz¿ i Göteborg. mus 25-årsberätt. (1888) s. 109. (1878: "Sköfde kyrkas, vid Vårgårda, gamla altarskåp, förmodligen från 1400-talet, inlöstes. Det visar öfverst Gud Fader och å ömse sidor om honom helige Erik och helige Olof. Därunder Vårfrun - jungfru Maria med Kristusbarnet - och åtskilliga andra helgon, bland hvilka särskilt igenkännes heliga Sigfrid............... söners hufvuden.")
utställning - tidigare utställd i
Porten mot väster, 1998
Arkivreferens
GhmB:15944 [/neg.nr]; GhmB:15982+; GhmB:220; GhmB:7734; GhmE:3005 [neg.nr]
materialkategori
trä
land - användning
Sverige [Trolig]
landskap - användning
Västergötland [trol.]
socken - användning
Kullings-Skövde
byggnad - användning
Kullings-Skövde kyrka; Skövde kyrka
Klassifikation OCM (smal)
Heliga föremål och platser (778)
vikt
85 kg [total]
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Belongs to Samling
GM :: Göteborgs Museums samlingar

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.