logo

Carlotta - the museum database

GM:332 :: altarskåp

Object description
Altarskåpet som är en pentatyk består av corpus och fyra flyglar med fragmentarisk sekundär bemålning. Corpus är indelat i två våningar med tre nischer i varje våning,ett bredare i mitten,flankerat av två smalare.Nischerna är försedda med gallerverk i åsneryggsbågar där flera delar är sekundära.Vänster och höger angivet utifrån skåpet. Centralscenen i Corpus översta nisch utgörs av "Nådastolen" (Gud Fader, hållande framför sig Kristi kors, nu försvunnet), därunder madonnan. På var sin sida om nådastolen S:t. Erik (t.h) och S:t Olof (t.v), under dem resp. S:t Birgitta (?) och S:t Katarina av Vadstena (?Elin av Skövde). I högra flygeln överst S:t Katarina av Alexandria (t.h) och S:t Nikolaus (Sigfrid ?) t.v, därunder resp. Johannes döparen och S:t Sigfrid (Nikolaus, Henrik ?) I vänstra dörren överst S:t Agnes t.h och ett obekant manligt helgon (S.t Botvid ?) t.v, därunder resp. S.t Eskil (Nikolaus ?) och S.t Laurentius.De yttre flyglarna består av ramverk med pannå varav den vänstra saknar pannå.Utsidan på höger ytterflygel är helt trären men tunna linjer i caput mortum visar en vegitativ slinga. Flyglarnas pannåer som ursprungligen skildrat scener ur helgonens liv har nu fragmentarisk monokrom grön bemålning. #MÅTT: Höger flygel del H:154, B:58, dj:14 cm Vikt: 25 kg#Vänster flygel H:154, B:58, Dj:14 cm Vikt: 20 kg#Corpus H:154, B:116,5, Dj:16 cm Vikt: 40 kg
  • inventarienummer - föreställer (13)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.