logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmPK:1089 :: fotografi

Object description
Simuppvisning 1907, Löfströmska badinrättningen. Kallbadhuset i Göta älv fanns under åren 1875-1916. Foto av Harry Lindbolm.