logo

Carlotta - the museum database

bild

GSMSk:050031:45 :: sida 45

Object description

Sida ur Wilhelm Svenssons "Läsebok för småskolan" från 1877.

Texten på sidan lyder:

Andra afdelningen. Öfningar för satsläsning.

1. Is.

Ute är kallt. Det är vinter. I träden blänka perlor af rimfrost. Marken är hvitklädd med snö. Sjön är belagd med is. Den synes spegelblank. Muntra gossar leka på isen. De åka skridsko och slå kana. Om en stund är skolan slut. Då kan äfven du gå diit. Spänn då på dina skridskor. Sedan kan du ila lustigt fram på den glatta bryggan. Men var ock försigtig. Annars faller du lätt omkull och skadar dig.

Om vintern är det frost och snö,

Och is betäcker å och sjö.

2. Ris.

Qvistar af träd och buskar kallas ris. Granris har en frisk lukt. Derföre användes det att strö i förstugor. Vid begrafningar beströs ofta gatan eller vägen med granris. Enris begagnas att röka sofvelvaror med. Många strö enris på golfvet. Det gör luften i boningsrummet helsosam. Af björkris---

delobjektsnummer
GSMSk:050031:45
sakord - neutral term
sida 45
namn - författare
Svensson, Wilhelm
beskrivning

Sida ur Wilhelm Svenssons "Läsebok för småskolan" från 1877.

Texten på sidan lyder:

Andra afdelningen. Öfningar för satsläsning.

1. Is.

Ute är kallt. Det är vinter. I träden blänka perlor af rimfrost. Marken är hvitklädd med snö. Sjön är belagd med is. Den synes spegelblank. Muntra gossar leka på isen. De åka skridsko och slå kana. Om en stund är skolan slut. Då kan äfven du gå diit. Spänn då på dina skridskor. Sedan kan du ila lustigt fram på den glatta bryggan. Men var ock försigtig. Annars faller du lätt omkull och skadar dig.

Om vintern är det frost och snö,

Och is betäcker å och sjö.

2. Ris.

Qvistar af träd och buskar kallas ris. Granris har en frisk lukt. Derföre användes det att strö i förstugor. Vid begrafningar beströs ofta gatan eller vägen med granris. Enris begagnas att röka sofvelvaror med. Många strö enris på golfvet. Det gör luften i boningsrummet helsosam. Af björkris---

presentationstext

Läs mer:

Det är vinter och pojkarna leker på isen. De åker skridskor och kana. Skridskon är en skena som med läderremmar spänns direkt på vinterkängan.

månad - månadens föremål
2019-02
filformat
jpg; tif
lagringsmedium
Arkiv MAPP 1823
licens - media
Public Domain Mark
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Upphovsrätt utslocknad
Belongs to Objekt
GSMSk:050031 :: lärobok

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.