logo

Carlotta - the museum database

bild

Wezäta, Wezäta-Melin AB :: organisation

visat namn
Wezäta; Wezäta-Melin AB
företagsnamn
Wezäta-Melin AB
sakord - neutral term
organisation
sakord/keyword - english
organization
historik
Tryckeri grundat 1886, namngivet efter grundaren Waldemar Zachrissons initialer. W. överläts 1924 till Esselte och ingår sedan 1989 i Elanders Kommunikation AB, Kungsbacka. (källa: NE) Wezäta stod för tryckning av en katalog för världutställningen i Paris 1900. Tryckeriet Införde en ny nordisk trycktyp. Gjorde aven broschyrer, bokomslag. (Arkivet GSM)
land
Sverige
stad
Göteborg
Adress
Grafiska Vägen

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.