logo

Carlotta - the museum database

GhmE:4090 :: fotografi

Object description
Majornas barnhem vid Timmermansplatsen 1906. Byggnaden är från 1861 och var fram till 1906 arbets- och fattighus, från 1930 ca Majornas sjukhus. Bygnaden revs 1962

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.