logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmE:3272:9 :: fotografi, grafisk bild

Object description

Karl Johanskyrkan sedd mot nordväst med masterna vid Majnabbe. I bildens nederkant syns Sågallén som leder från Allmänna vägen till Sågen.

Detalj från "Plan och panorama över Götheborg" konstnär Leonard Björkfelt, gravyr av Otto Carl.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.