logo

Carlotta - the museum database

Olsson, H., Olsson, Hasse, arkeolog :: person

Object description
verksam vid Göteborgs arkeologiska museum på 1960-talet, senare vid Värmlands museum och från 1 juli 1976 länsantikvarie i Värmlands län
visat namn
Olsson, H.; Olsson, Hasse, arkeolog
efternamn - personens
Olsson
förnamn - personens
Hasse
sakord - neutral term
person
genus - personen
man
sakord/keyword - english
person
titel - personens
arkeolog
yrke
arkeolog
beskrivning
verksam vid Göteborgs arkeologiska museum på 1960-talet, senare vid Värmlands museum och från 1 juli 1976 länsantikvarie i Värmlands län
stad - verksamhet
Göteborg

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.