logo

Carlotta - the museum database

Välkommen till Carlotta

Här söker du i Göteborgs Stadsmuseums arkiv, bibliotek och föremålssamlingar

Nyfiken på Göteborgs historia? Göteborgs Stadsmuseum är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer, beläget i Ostindiska kompaniets hus på Norra Hamngatan i Göteborg. Museets samlingar innehåller ca en miljon föremål och två miljoner bilder och ett bibliotek med ca 100 000 volymer. I Carlotta finns information om såväl samlingarna som de personer, platser, föreställningar och händelser de berör.

Carlotta växer ständigt. Hur stor del av samlingarna som är sökbara syns längre ner på sidan. En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra. Besök också gärna våra digitala utställningar Skolplanschen mellan fakta och fiktion, och Upptäck Göteborg!.

Hittar du inte det du söker, är du välkommen till Faktarummet. Här får du hjälp att söka och se på arkivhandlingar och litteratur i samlingarna. Eftersom vi är ett referens-bibliotek, kan du läsa böckerna på plats men inte låna hem dem.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Har du något att berätta eller fråga om våra samlingar? Stadsmuseet strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Hör gärna av dig till oss! Du kan lämna kommentarer och frågor i kommentarsfältet i anslutning till föremålen och bilderna, eller kontakta oss direkt via: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremålsposter
410 123.
Digitala bilder
92 301.
Bibliotek
55 719.
Personer och organisationer
85 771.
Utställningar
521.
Föreställningar
3 203.
Dokument och rapporter
1 717.
Bebyggelse
145.
Senast registrerade föremål
Vill du spela teater? ; Vill du spela teater? : en kommenterad katalog över barnpjäser uppställd i intresseområden.- Lund : Bibliotekstjäns...
alt
Senast avbildade föremål
fotografi ; Sträckningsbild Magasinsgatan norrut, nummer 18 längst till höger. Längre fram på gatan skymtar Kungsgatan till höger.
alt
Senast katalogiserade skrift i biblioteket
Bildkavlen går vidare --- ; Bildkavlen går vidare --- : en orientering om barn och bild /c [red.: Margareta Ekström, Anna Heideken]. Stock...
alt

Månadens föremål

altfotografi ; Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning.

Veckans föremål

altfotografi ; Interiörbild från "Krog" med okänd adress. Av takvalv och fönsternischer att döma kan det ev vara en utskänkningslokal innanför vallgraven.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...