logo

Carlotta - the museum database

Välkommen till Carlotta

Här söker du i Göteborgs Stadsmuseums arkiv, bibliotek och föremålssamlingar

Nyfiken på Göteborgs historia? Göteborgs Stadsmuseum är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer, beläget i Ostindiska kompaniets hus på Norra Hamngatan i Göteborg. Museets samlingar innehåller ca en miljon föremål och två miljoner bilder och ett bibliotek med ca 100 000 volymer. I Carlotta finns information om såväl samlingarna som de personer, platser, föreställningar och händelser de berör.

Carlotta växer ständigt. Hur stor del av samlingarna som är sökbara syns längre ner på sidan. En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra. Besök också gärna våra digitala utställningar Skolplanschen mellan fakta och fiktion, och Upptäck Göteborg!.

Hittar du inte det du söker, är du välkommen till Faktarummet. Här får du hjälp att söka och se på arkivhandlingar och litteratur i samlingarna. Eftersom vi är ett referens-bibliotek, kan du läsa böckerna på plats men inte låna hem dem.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Har du något att berätta eller fråga om våra samlingar? Stadsmuseet strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Hör gärna av dig till oss! Du kan lämna kommentarer och frågor i kommentarsfältet i anslutning till föremålen och bilderna, eller kontakta oss direkt via: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremål
310 684.
Digitala bilder
96 213.
Bibliotek
57 448.
Personer och organisationer
80 861.
Utställningar
531.
Föreställningar
3 371.
Dokument och rapporter
1 929.
Bebyggelse
151.
Gatu- och ortnamn
7 790.
Senast registrerade föremål
t-shirt; tröja ; En svart t-shirt som förvärvades från Pustervik, i samband med den dokumentation av pandemins effekter på samhället gjorde...
alt
Senast digitaliserade bild
fotografi; bilder ; Skeppsbron nr 3, år 1908. Compo-Board Kontorets byggnad uppförd 1899 enligt fasadtext.
alt
Senast katalogiserade bok
Om fisk ; Ahlmér, Klaes Om fisk / av Klaes Ahlmér och Oda Berg.- Kalmar : Dillbergska bokh., 1926
alt

Månadens föremål

altfotografi; påsiktsbild; bilder ; Rivningen av äldre Gamlestadsbron. Foto Nils Niklasson 26 april 1946.

Veckans föremål

altaktiebrev; handlingar; betalningsmedel ; Aktiebrev daterat 6 mars 1821, för "att låta bygga och utreda ett Ångfartyg, för fart å Göthaelf och Wenern".

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...