logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
X-koordinat/latitud - i rikets nätprecis, inmätt lokalisering enligt gällande koordinatsystem i riksnät
Y-koordinat/longitud - i rikets nätprecis, inmätt lokalisering enligt gällande koordinatsystem i riket
Z-koordinat - i rikets nätprecis, inmätt lokalisering enligt gällande koordinatsystem i riksnät