logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Ämnesord - geografiskt namnAvser uppgift från marcfält 651
Byför personer och bebyggelse
By - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
By - användning
By - avbildad
By - beställare
By - fyndort
By - tillverkning
By - verksamhet
Byggnadför bebyggelse
Byggnad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Byggnad - användning
Byggnad - avbildad
Byggnad - beskriver
Byggnad - tillverkning
Byggnad - utsikt från
Delstatavsett för person och bebyggelse
Delstat - användning
Delstat - avbildad
Delstat - fyndort
Delstat - tillverkning
Fastighetsbeteckningför personer och bebyggelse
Fastighetsbeteckning - användning
Fastighetsbeteckning - avbildad
Fastighetsbeteckning - beskriverför personer och bebyggelse
Fastighetsbeteckning - fyndort
Fastighetsbeteckning - tillverkning
Fastighetsbeteckning - utsikt från
Församlingför personer och bebyggelse
Församling - användning
Församling - avbildad
Församling - fyndort
Församling - tillverkning
Gårdför personer och bebyggelse
Gård - användning
Gård - avbildad
Gård - fyndort
Gård - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
Gård - tillverkning
Gård - utsikt från
Gata/adressför personer och bebyggelse
Gata/adress - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Gata/adress - användning
Gata/adress - avbildad
Gata/adress - beskriver
Gata/adress - bostad
Gata/adress - fyndort
Gata/adress - tillverkning
Gata/adress - utsikt från
Gata/adress - verksamhet
Häradför personer och bebyggelse
Härad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Härad - användning
Härad - avbildad
Härad - beställare
Härad - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Härad - fyndort
Härad - kopplat tillAnvänds i plocklista för socken för att ange vilket härad socknen tillhör
Härad - tillverkning
Härad - verksamhet
Kommunför personer och bebyggelse
Kommun - användning
Kommun - avbildad
Kommun - födelse
Kommun - fyndort
Kommun - tillverkning
Kommun - verksamhet
Konferensort - 110/610/710Avser uppgift från marcfält 110/610/710 c (R)
Kvarterför personer och bebyggelse
Kvarter - användning
Kvarter - avbildat
Kvarter - beskriver
Kvarter - fyndort
Kvarter - tillverkning
Länavsett för person och bebyggelse
Län - användning
Län - avbildat
Län - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Län - fyndort
Län - tillverkning
Landavsett för person och bebyggelse. Svensk stavning av namnet gäller.
Land - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Land - användning
Land - avbildat
Land - beskriverland beskrivet i digitalt dokument.
Land - beställare
Land - engelska
Land - födelse
Land - förlaga / formgivarekonverterat värde. Termen används ej.
Land - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Land - fyndort
Land - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
Land - tillverkningdär föremålet tillverkats eller där tillverkaren har sin verksamhet
Land - verksamhet
Landskapavsett för person och bebyggelse
Landskap - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Landskap - användning
Landskap - avbildat
Landskap - beskriverlandskap beskrivet i digitalt dokument.
Landskap - födelse
Landskap - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Landskap - fyndort
Landskap - tillverkning
Landskap - verksamhet
Ortför personregistret; ort används när osäkerhet råder
Ort - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Ort - användning
Ort - avbildad
Ort - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Ort - fyndort
Ort - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
Ort - tillverkning
Ort - tryckningAvser uppgift i marcfält 260 e (R)
Ort - utgivningAvser uppgift från marcfält 260 a (R)
Ort - verksamhet
Platsplats används för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäte osv
Plats - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Plats - användning
Plats - avbildad
Plats - beskriverplats beskriven i digitalt dokument.
Plats - fyndort
Plats - geografisk attribueringdär uppgift saknas men andra kriterier stöder uppgiften
Plats - tillverkning
Plats - utsikt från
Regionavsett för person och bebyggelse, används för utländska geografiska indelningar t.ex. shire, fylke, amt osv
Region - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Region - användning
Region - avbildad
Region - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Region - fyndort
Region - tillverkning
Scen/spelplatsscen för framträdande/uppsättning
Sockenför personer och bebyggelse
Socken - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Socken - användning
Socken - avbildad
Socken - beskriversocken beskriven i digitalt dokument.
Socken - beställarekonverterat värde. Termen används ej
Socken - födelse
Socken - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Socken - fyndort
Socken - kopplad tillAnvänds i plocklista för Härader för att ange vilka socknar som tillhört resp härad
Socken - tillverkning
Socken - verksamhet
Stadför personer och bebyggelse
Stad - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Stad - användning
Stad - avbildad
Stad - beskriverstad beskriven i digitalt dokument
Stad - beställare
Stad - födelse
Stad - förvärvat frånnär endast geografisk proveniens finns
Stad - fyndort
Stad - tillverkning
Stad - verksamhet
Stadsdelför personer och bebyggelse
Stadsdel - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Stadsdel - användning
Stadsdel - avbildad
Stadsdel - beskriverstadsdel beskriven i digitalt dokument.
Stadsdel - fyndort
Stadsdel - tillverkning
Stadsdel - utsikt från
Torpför personer och bebyggelse
Torp - användning
Torp - avbildat
Torp - fyndort
Torp - utsikt från
Världsdelvid osäker proveniens
Världsdel - annan anknytning
Världsdel - användning
Världsdel - avbildad
Världsdel - födelse
Världsdel - fyndort
Världsdel - tillverkning
Världsdel - verksamhet