logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
AnläggningstypAvser typ av anläggning inom arkeologin: stolphål, härd, etc
fasAnvänds för fas ett arkeologisk fynd tillhör, t ex uppbyggnad, rivning etc. Se även fälten kontextnr samt kontextgrupp.
fornlämningstyp - förhistorisk tidför arkeologiska fynd; värdelista
fornlämningstyp - historisk tidför arkeologiska fynd; värdelista
fornlämningstyp - RAÄ importImporterat från RAÄ
fyndnummeren referens till arkeologisk fyndrapport
genus - personenhär anges om personpost avser man eller kvinna
grävningsenhetAvser undersökningstekniska lösningar vid arkeologisk utgrävning: schakt, provgrop, meterruta, etc
illustrerad - ja/nejja eller nej
ISBN
ISSN
kartskalaanger skala för kartografiskt material
keyword - englishÄmnesord/nyckelord
klassifikation GSManvänds framför allt för industri- och verksamhetsgrenar som blir för ospecifika i OCM samt för museispecifika samlingar
Klassifikation OCM (bred)Bredare OCM-kod = tresiffriga koder som slutar på 0.
Klassifikation OCM (smal)Smalare OCM-kod = tresiffriga koder som inte slutar på 0
Klassifikation SABAnvänds för innehållsklassifikation av tryckta skrifter. Se "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" för förklaring av koderna.
kommunkod
kontextgruppAnvänds för kontextgrupp ett arkeologisk fynd tillhör. Se även fälten kontextnr samt kontextfas.
kontext-idAnvänds för lager, nedgrävning, fyllning m fl kontexter ett arkeologisk fynd tillhör. Vad det är för typ av kontext anges i fältet Anläggningstyp. Grupp eller fas den aktuella kontexten tillhör anges i fälten kontextgrupp resp kontextfas.
landskapskod
landsnummer
länskod
motivkategoribildens övergripande motiv: figurer är avbildningar av personer/varelser samt symboler; scener är avbildning av en händelse; landskap är vyer såväl i staden som på landet; mariner är vattnet huvudmotivet; arkitektur är husporträtt. Värdelista.
motivordNyckelord för att göra motivet sökbart, dvs viktiga detaljer (t.ex. spårvagn, segelfartyg, herde, boskap). Används för alla bilder; hit förs årstider och tid på dygnet.
OCM-kod
orienteringliggande eller stående. Anges endast för bild. Värdelista
sockenkod
språkkodavser språk på tryckta verk, såväl original som översättningar; enligt internationell standard
typ av förvärvhur föremålet förvärvats: gåva, inköp etc. Värdelista.
undernummer