logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
AnläggningstypAvser typ av anläggning inom arkeologin: stolphål, härd, etc
FasAnvänds för fas ett arkeologisk fynd tillhör, t ex uppbyggnad, rivning etc. Se även fälten kontextnr samt kontextgrupp.
Fornlämningstyp - förhistorisk tidför arkeologiska fynd; värdelista
Fornlämningstyp - historisk tidför arkeologiska fynd; värdelista
Fornlämningstyp - RAÄ importImporterat från RAÄ
Fyndnummeren referens till arkeologisk fyndrapport
Genus - personenhär anges om personpost avser man eller kvinna
GrävningsenhetAvser undersökningstekniska lösningar vid arkeologisk utgrävning: schakt, provgrop, meterruta, etc
illustrerad - ja/nejja eller nej
Klassifikation, Library of Congress (LC) - 050aAvser Library of Congress (LC) klassifikationskod [marc 050 a] (R)
Klassifikation, övrigtAnvänds för innehållsklassifikation av tryckta skrifter.
Klassifikation DDC - 082Avser marc 082 (R) primär klassifikation
Klassifikation DDC, sekundär - 083Avser marc 083 (R)
Klassifikation GSManvänds framför allt för industri- och verksamhetsgrenar som blir för ospecifika i OCM samt för museispecifika samlingar
Klassifikation OCM (bred)Bredare OCM-kod = tresiffriga koder som slutar på 0.
Klassifikation OCM (smal)Smalare OCM-kod = tresiffriga koder som inte slutar på 0
Klassifikation SAB - 084aAvser SAB-klassifikation [084a] (R)
Klassifikation UDK - 080Avser marc 080 (R)
Kommunkod
KontextgruppAnvänds för kontextgrupp ett arkeologisk fynd tillhör. Se även fälten kontextnr samt kontextfas.
Kontext-idAnvänds för lager, nedgrävning, fyllning m fl kontexter ett arkeologisk fynd tillhör. Vad det är för typ av kontext anges i fältet Anläggningstyp. Grupp eller fas den aktuella kontexten tillhör anges i fälten kontextgrupp resp kontextfas.
Landskapskod
Landsnummer
Länskod
Motivkategoribildens övergripande motiv: figurer är avbildningar av personer/varelser samt symboler; scener är avbildning av en händelse; landskap är vyer såväl i staden som på landet; mariner är vattnet huvudmotivet; arkitektur är husporträtt. Värdelista.
MotivordNyckelord för att göra motivet sökbart, dvs viktiga detaljer (t.ex. spårvagn, segelfartyg, herde, boskap). Används för alla bilder; hit förs årstider och tid på dygnet.
OCM-kod
Orienteringliggande eller stående. Anges endast för bild. Värdelista
Sockenkod
Typ av förvärvhur föremålet förvärvats: gåva, inköp etc. Värdelista.
Undernummer