logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Antal identiska objektt.ex. 6 stolar, 12 tallrikar men också antal likställda föremål t.ex. flintavslag även om de inte är identiska
Antal ingående delarantal delar som ett föremål består av eller demonterats i, där delarna ej är självständiga föremål: kopp med fat, skål med lock, etc.
Antal ingående delobjektantal delar som bildar ett helt t.ex. en servis, en uniform, ett skrivschatull
Konferensnummer - 111/611/711Avser värde i marc 111/611/711 n (R)
Nummer i serie - bibliotekavser upplaga på bok eller nummer i serie (t ex rapportserie). Typ anges i toleransen.
Nummer i serie - periodikaAvser uppgift från marcfält 866 (R)