logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Accessionsnummerdå det skiljer från inventarienummer
Arkivbestånd - föreställer
Arkivdokument - föreställer
Arkiv-idid för arkivregistret
Arkivreferensnummer på arkivalier som hör samman med föremålet (t.ex. bruksanvisning, foton, korrespondens, etc)
Bebyggelse - avbildad
Bebyggelse - föreställer
Bebyggelse - kommenterar
Bebyggelse-id
Bibliotek - föreställer
Biblioteks-idUtgör identifierande fält för biblioteksregistret. MM = post från Mikromarc bibliotekskatalog.
DelobjektsnummerNummer på delobjektet
Delobjektsnummer - beskriverAnger delobjekt som beskrivs i textfil
Delobjektsnummer - föreställerAnger vilket delobjekt en bild föreställer
Delobjektsnummer - kommenterar
Diarienummer
Digitalt dokument (media) - föreställer
Digitalt media - föreställer
Digitalt media-id
Dokumentid
E-post, kommentator
Exemplarnummer - annat
Exemplarnummer - bibliotekAvser exemplarets nr i Mikromarc-katalogens beståndspost. Till skillnad från exemplarnamnet så förändrades exnr när när poster slagits samman.
Exemplarnummer - chassi
Exemplarnummer - motor
Extern identitet
Film - föreställer
Film - kommenterar
Film-idIdentifierande term för filmregistret
Föremålsnummer
Föreställning - avbildad
Föreställning - föreställerAnger vilken föreställning som är avbildad
Föreställning - kommenterar
Fornlämningsnummer - RAÄSkrivs "Askim 125"
Fornlämningsnummer - tidigare
Geonames-referens
Händelse - föreställerKopplar digitalbildposter till händelseregistret
Händelse - kopplad tilllänkar till post i händelseregistret
Hyllplacering - BiblioteketAnvänds för placering i biblioteket [Marc 852c/099o]
Identitet K-samsök
Intrasis-idUnikt nummer i Intrasis-databasen (SHMM)
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - beskriverAnger objekt som beskrivs i textfil
Inventarienummer - föreställerAnger objekt en digital bild föreställer
Inventarienummer - kommenterar
Inventarienummer - tidigareanvänds för att göra tidigare inv. nr tillgängliga för sökning, även om de återfinns under parallella samlingsprefix
Inventering - beskriver
Inventering - föreställer
IP-adress, kommentator
ISBN - 020Avser ISBN-nr på skrift (marc 020) (R)
ISSN - 022aAvser ISSN för periodika (marc 022a)
Konferens
Lämningsnummer - RAÄersätter RAÄs fornlämningsnummer
Länk till pdf
Libris-idAnger Libris id-nr för person eller litteratur
Licens - mediaanger hur en bild eller text får användas
Litteratur - beskriver
Ljud - föreställer
Ljud - kommenterar
Monterdel - avbildad
Monterdel - föreställerAnger vilken monterdel som är avbildad
Namn - kommenterar
Nybyggnadsnr - fartygAvser nybyggnadsnr för fartyg
Originalmedia-id
Registreringsnummer - övrigt
Registreringsnummer - patent
Rogertabell-idAvser idnr i accessdb Rogertabellen
Samling/prefix - beskriverAnger samling (dvs prefix) som beskrivs i textfil
Samling/prefix - föreställerCarlotta-term för bildhantering
SamlingsnummerNummer på samlingen
Sammanhör medinv.nummer på redan förvärvade föremål som hör samman med det aktuella
Samtidiga förvärvandra inv.nr som förvärvades samtidigt
Titel - föreställningen
Titel - inventeringenidentifierande term för inventerings-registret
Titel - monterdelidentifierande fält för monterdel-registret
Titel - utställningen
Titel - utställningsdel
UnderobjektsnummerNummer på underobjektet
Underobjektsnummer - beskriverAnger underobjekt som beskrivs i textfil
Underobjektsnummer - föreställerAnger vilket underobjekt en bild föreställer
Underobjektsnummer - kommenterar
Uppdragsnummer - fornregUnikt nr för arkeologiskt uppdrag. Nummer tilldelas av Länsstyrelsen.
Utställning - avbildadAnvänds för bilder som föreställer en utställning, dvs utställningsdokumentationen.
Utställning - föreställerAnger vilken utställning som är avbildad
Utställningsdel - avbildad
Utställningsdel - föreställerAnger vilken utställningsdel som är avbildad
Utställnings-id - Krona eller klaverör nummer för placering i monter/utställningsdel i webbutställning
Utställnings-id - Skolplanschenrör nummer för placering i monter/utställningsdel i webbutställning
Volymsignumid för serieförteckningsregistret
Volymsignum - föreställeranvänds för att koppla digital bildpost till post i serieförteckningsregistret