logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Accessionsnummerdå det skiljer från inventarienummer
Arkivbestånd - föreställer
Arkivdokument - föreställer
Arkiv-idid för arkivregistret
Arkivreferensnummer på arkivalier som hör samman med föremålet (t.ex. bruksanvisning, foton, korrespondens, etc)
bebyggelse - avbildad
bebyggelse - föreställer
bebyggelse - kommenterar
Bebyggelse-id
del av utställning - avbildad
del av utställning - föreställerAnger vilken utställningsdel som är avbildad
delobjektsnummerNummer på delobjektet
delobjektsnummer - beskriverAnger delobjekt som beskrivs i textfil
delobjektsnummer - föreställerAnger vilket delobjekt en bild föreställer
delobjektsnummer - kommenterar
diarienummer
Digitalt dokument (media) - föreställer
digitalt media - föreställer
digitalt media-id
dokumentid
epost, kommentator
exemplarnummer - annat
exemplarnummer - chassi
exemplarnummer - motor
Extern identitet
film - föreställer
film - kommenterar
föremålsnummer
föreställning - avbildad
föreställning - föreställerAnger vilken föreställning som är avbildad
föreställning - kommenterar
fornlämningsnummer - RAÄSkrivs "Askim 125"
fornlämningsnummer - tidigare
geonames-referens
händelse - föreställerKopplar digitalbildposter till händelseregistret
händelse - kopplad tilllänkar till post i händelseregistret
Identitet K-samsök
intrasis-idUnikt nummer i Intrasis-databasen (SHMM)
inventarienummerNummer på objektet
inventarienummer - beskriverAnger objekt som beskrivs i textfil
inventarienummer - föreställerAnger objekt en digital bild föreställer
inventarienummer - kommenterar
inventarienummer - tidigareanvänds för att göra tidigare inv. nr tillgängliga för sökning, även om de återfinns under parallella samlingsprefix
inventering - beskriver
inventering - föreställer
IP-adress, kommentator
lämningsnummer - RAÄersätter RAÄs fornlämningsnummer
Länk till pdf
libris-idAnger Libris id-nr för person eller litteratur
licens - mediaanger hur en bild eller text får användas
litteratur-idIdentifierande term för litteraturregistret
ljud - kommenterar
monterdel - avbildad
monterdel - föreställerAnger vilken monterdel som är avbildad
namn - kommenterar
Nybyggnadsnr - fartygAvser nybyggnadsnr för fartyg
originalmedia-id
registreringsnummer - övrigt
registreringsnummer - patent
Rogertabell-idAvser idnr i accessdb Rogertabellen
samling/prefix - beskriverAnger samling (dvs prefix) som beskrivs i textfil
samling/prefix - föreställerCarlotta-term för bildhantering
samlingsnummerNummer på samlingen
sammanhör medinv.nummer på redan förvärvade föremål som hör samman med det aktuella
samtidiga förvärvandra inv.nr som förvärvades samtidigt
titel - del av utställning
titel - föreställningen
titel - inventeringenidentifierande term för inventerings-registret
titel - monterdelidentifierande fält för monterdel-registret
titel - utställningen
underobjektsnummerNummer på underobjektet
underobjektsnummer - beskriverAnger underobjekt som beskrivs i textfil
underobjektsnummer - föreställerAnger vilket underobjekt en bild föreställer
underobjektsnummer - kommenterar
uppdragsnummer - fornregUnikt nr för arkeologiskt uppdrag. Nummer tilldelas av Länsstyrelsen.
utställning - avbildadAnvänds för bilder som föreställer en utställning, dvs utställningsdokumentationen.
utställning - föreställerAnger vilken utställning som är avbildad
utställnings-id - Krona eller klaverör nummer för placering i monter/utställningsdel i webbutställning
utställnings-id - Skolplanschenrör nummer för placering i monter/utställningsdel i webbutställning
volymsignumid för serieförteckningsregistret
volymsignum - föreställeranvänds för att koppla digital bildpost till post i serieförteckningsregistret