logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkivbestånd - ingår ilänkar till post i arkivbeståndsregistret
Arkivbestånd - kopplad tillAnvänds för poster i personregistret eller utställningsregistren, för att hänvisa till arkivmaterial som berör den aktuella posten.
Hyllplacering - BiblioteketAnvänds för placering i biblioteket [Marc 852c/099o]
Volym-idanger vilken kapsel arkivalier befinner sig i. Placeringen skrivs ut i sin helhet.
Volymsignum - ingår ilänkar till post i serieförteckningsregistret
Volymsignum - kopplad tillAnvänds för poster i personregistret eller utställningsregistren, för att hänvisa till arkivmaterial som berör den aktuella posten.