logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
ÄmnesordAvser uppgift från marcfält 653, "okontrollerad indexterm" (R)
Ämnesord - 650Avser marcfält 650
Ämnesord - genre/formAvser uppgift från marcfält 655(NR)
Ämnesord - innehållför beskrivning av innehåll tryckta verk, utställningar (för avbildningar använd motivord)
Används ej Sakord - snävare termyrkesuttryck, tekniska termer, äldre benämning (i toleransen skrivs "äldre benämning" i aktuella fall)
Används inte Sakord - vidare termstörre föremålsgrupp eller kategori, dvs ting inte verksamheter (som klassificeras under OCM), eller yrken / företag som klassas under klassifikation, egen. Hit förs också skolämne. Anges i plural
Arkivbestånd - beskriver
Bebyggelse - beskriver
Bebyggelse - kopplad till
Bestånds-id
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
Creative commons - urlanger länkadress (URL) till information om licens i Creative Commons
Dokument - beskrivet ikoppling till post i Digital dokumentregistret
Efternamn - personensHär anges en persons fullständiga efternamn. Dubbleras om personen har bytt efternamn (orsak anges i toleransen)
FartygsnamnAnvänds för namn på fartyg i personposter
Figur - avbildad
Förnamn - personenshär anges personens samtliga förnamn i korrekt ordning. Dubbleras för smeknamn o dyl
Inventering - ingår i
Inventering - kopplad till
Kategori - gatunamn
Keyword - englishÄmnesord/nyckelord
Kommunnamn
Landskapsnamn
Länsnamn
Licensanvänds som visad term för licensregistret
Licensnamnidentifierande element för licensregistret
Litteratur - beskriven ikoppling till post i Biblioteksregistret
Ljud - innehåller
Modell- eller artikelnamn
Monter - beskriverAnger del av monter som beskrivs i textfil
Monter - kopplad till
Monter - planerad utställd ikoppling till post i monterregistret
Monter - tidigare utställd ikoppling till post i monterregistret
Monter - utställd ikoppling till post i monterregistret
Namn - fartygnamn på fartyg (avbildat, proveniens o.dyl). Kopplat till personregistret.
Objektstyp - K-samsökAnvänds enbart för termer i plocklista Objektstyp. Kopplat till plockslista i K-samsök.
Ortnamn - kopplad tillAnvänds för att länka äldre ortnamn till det namn som ersatt, eller tvärtom
Personnamn - titel
ProjektnamnAnvänds bl a för namn på grävningar: Polismästaren IV, Västgas II, etc
Pseudonympseudonym för författare, journalist, dramatiker etc
Rollnamnför teaterhistoriska föremål
Sakord
Sakord - lokal benämningolika språk, dialektala uttryck, slanguttryck
Sakord - tidigare benämning
Sakord/keyword - englishengelsk-språkig term. beskriver vad den aktuella posten behandlar.
Samlingsnamnföremål som hör ihop som förvärv.
Skriftanvänds för att ange skrivtecken
Sockennamn
Stilkonstvetenskaplig beteckning för gestaltning
Titel - biuppslagAvser uppgift från marcfält 740 (NR)
Titel - delbeteckningAvser marcfält 245 n (R)
Titel - deltitelAvser uppgift i marcfält 245 p (R)
Titel - huvudtitelAvser uppgift från marcfält 245 a (NR)
Titel - originalspråkAvser titel på orginalspråk för ett verk (marc 240) (NR)
Titel - personens
Titel - undertitelAvser uppgift från marcfält 245 b (NR)
Titel - varianttitelAvser uppgift i marcfält 246(R)Varianttitlar som står i objektet anges i fält 246. Avkortade titlar från till exempel rygg eller omslag anges som varianttitlar i fält 246
Titel - verketsI toleransen skrivs: originaltitel, undertitel, huvudtitel, serietitel. Jämställer konstverk, litteratur, sceniska verk
Title - englishEngelsk version av titel på ett verk eller en utställning.
Typ av föreställning
Typ av utställninganger typ av utställning: basutställning, tillfällig, vandrings-, foto etc
Underordnad enhet, konferensAvser uppgift ur marcfält 111/611/711 e (R)
Uniform titel - biuppslagAvser uppgift från marcfält 730 (R)
Utställning - beskriverAnger utställning eller visning som beskrivs i textfil
Utställning - kopplad tillavser utställning som objektet har koppling till, t ex insamlat eller skänkt i samband med. Föremål som varit utställda anges i fältet Utställning, utställd i
Utställning - planerad utställd ikoppling till post i utställningsregistret
Utställning - tidigare utställd ikoppling till post i utställningsregistret
Utställning - utställd ikoppling till post i utställningsregistret
Utställningsdel - beskriverAnger del av utställning som beskrivs i textfil
Utställningsdel - kopplad tillavser del av utställning som objektet har koppling till, t ex insamlat eller skänkt i samband med. Föremål som varit utställda anges i fältet Del av utställning, utställd i
Utställningsdel - planerad utställd ikoppling till post i utställningsdelsregistret
Utställningsdel - tidigare utställd ikoppling till post i utställningsdelregistret
Utställningsdel - utställd ikoppling till post i del-av-utställningsregistret
Värde, arkeologisk periodvärde i plocklistan arkeologisk period
Värde, filformatVärde i plocklistan filformat
Värde, formattypVärde i plocklistan formattyp
Värde, fornlämningstypVärde i plocklistan fornlämningstyp
Värde, fornlämningstyp, histVärde i plocklistan fornlämningstyp, historisk tid
Värde, gatunamnidentifierande term för plocklistan Gator
Värde, klassifikation GSMvärde i plocklistan Klassifikation GSM
Värde, lämningslistaidentifierande term för plocklista
Värde, landvärde i plocklistan Land
Värde, materialVärde i plocklistan material
Värde, sakordVärde i plocklistan Sakord
Värde, språkkodVärde i plocklistan språkkod
Värde, stadsdelvärde i plocklistan stadsdel
Värde, stilVärde i plocklistan Stil
Varumärke
Verksamhetsnamnanvänds för alla juridiska personer: företag, institutioner, föreningar etc. Hör till personregistret.
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)
Volymsignum - beskriveranvänds för att koppla digital dokumentpost till post i serieförteckningsregistret
Yrke