logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkeologisk period
Arkeologisk period - C-14Avser C-14-datering av arkeologiska objekt
datum - bildkonvertering
månad - månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
tidpunkt - annan anknytning
tidpunkt - användning
tidpunkt - avbildadAvser tidpunkt en tavla eller karta avbildar, om denna skiljer sig från tillverkningstiden.
tidpunkt - byggår
tidpunkt - copyrightanvänds endast om uppgift om utgivning eller tryckår saknas.
tidpunkt - design
tidpunkt - dödför personregistret
tidpunkt - fastställd
tidpunkt - födelseför personregistret
tidpunkt - förvärv i fält
tidpunkt - förvärv till museet
tidpunkt - fotografering
tidpunkt - historisk händelsevilken händelse anges i toleransen
tidpunkt - intervjutillfälle
tidpunkt - inventering i fältokulär besiktning på plats t.ex. bebyggelse
tidpunkt - lån fr o mofficiellt slutdatum för ut- eller inlån
tidpunkt - modellåret för lansering / designår / eller årsmodell
tidpunkt - öppnadför utställningsregistret
tidpunkt - premiäranvänds för teaterhistoriska samlingen
tidpunkt - provtagningtidpunkt för analys eller provtagning av föremål
tidpunkt - stängdför utställningsregistret
tidpunkt - tillverkning
tidpunkt - tryckningår då skrift trycktes
tidpunkt - utgivningAnvänds för tryckt/utgivet material. Om endast copyright år anges, använd Tidpunkt, copyright. Om det handlar om uppsatser eller interna rapporter som inte givits ut, använd Tidpunkt, tryckning.
tidpunkt - utgrävningsslut
tidpunkt - utgrävningsstart
tidpunkt - verksamhetsslutför personregistret
tidpunkt - verksamhetsstartför personregistret
tidsstämpel för bildinläsningUnikt identifierande tidsstämpel för bildinläsningen
Tidsstämpel för kommentar
vecka - veckans föremålVeckonummer [ÅÅÅÅ-VV] då föremålet visas som "Veckans föremål" i webCarlotta