logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Ämnesord - kronologisktAvser uppgift från marcfält 648 (kronologi)
År, konferensAvser värde i marcfält 111/611/711 d (R)
Arkeologisk period
Arkeologisk period - C-14Avser C-14-datering av arkeologiska objekt
Datum - bildkonvertering
Konferensår - 110/610/710Avser uppgift från marcfält 110/610/710 d (NR)
Månad - månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Tidpunkt - ändringAvser gatunamn
Tidpunkt - annan anknytning
Tidpunkt - användning
Tidpunkt - avbildadAvser tidpunkt en tavla eller karta avbildar, om denna skiljer sig från tillverkningstiden.
Tidpunkt - byggår
Tidpunkt - copyrightanvänds endast om uppgift om utgivning eller tryckår saknas.
Tidpunkt - copyright (264c)Avser uppgift i marcfält 264 c (R)
Tidpunkt - design
Tidpunkt - dödför personregistret
Tidpunkt - fastställd
Tidpunkt - födelseför personregistret
Tidpunkt - förvärv i fält
Tidpunkt - förvärv till biblioteket
Tidpunkt - förvärv till museet
Tidpunkt - fotografering
Tidpunkt - historisk händelsevilken händelse anges i toleransen
Tidpunkt - intervjutillfälle
Tidpunkt - inventering i fältokulär besiktning på plats t.ex. bebyggelse
Tidpunkt - kontrollstämpel
Tidpunkt - lån fr o mofficiellt slutdatum för ut- eller inlån
Tidpunkt - modellåret för lansering / designår / eller årsmodell
Tidpunkt - öppnadför utställningsregistret
Tidpunkt - premiäranvänds för teaterhistoriska samlingen
Tidpunkt - provtagningtidpunkt för analys eller provtagning av föremål
Tidpunkt - stängdför utställningsregistret
Tidpunkt - tillverkning
Tidpunkt - tryckningår då skrift trycktes
Tidpunkt - tryckning (260g)Avser uppgift för marcfält 260 g (R)
Tidpunkt - utgivningAnvänds för tryckt/utgivet material. Om endast copyright år anges, använd Tidpunkt, copyright. Om det handlar om uppsatser eller interna rapporter som inte givits ut, använd Tidpunkt, tryckning.
Tidpunkt - utgivning (260c)Avser uppgift i marcfält 260 c (R)
Tidpunkt - utgrävningsslut
Tidpunkt - utgrävningsstart
Tidpunkt - verksamhetsslutför personregistret
Tidpunkt - verksamhetsstartför personregistret
Tidpunkt, födelse/dödAvser uppgift ur marcfält 100/600/700 d (NR) rörande levnadstid för person
Tidsstämpel för bildinläsningUnikt identifierande tidsstämpel för bildinläsningen
Tidsstämpel för kommentar
Vecka - veckans föremålVeckonummer [ÅÅÅÅ-VV] då föremålet visas som "Veckans föremål" i webCarlotta