logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkivreferens - text
beskrivning
beskrivning - innehåll
beskrivning/description - englishBeskrivningsfält, engelskspråkig version.
bildformat
bildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
brukare/teaterför teaterhistoriska föremål
dekoranvänds endast om dekoren bedöms som sökkriterium
diarienummer
exhibitiontext - SkolplanschenText till webbutställningen Skolplanschen, engelskspråkig version.
färganvänds endast om färgen bedöms som sökkriterium t.ex. blåvitt (för porslin). I övrigt framgår färgen av bilden.
fastställd av
förvärvsomständigheter - i fältavser förvärv som gjorts i fält (annars förvärvsomst till museet). Avser uppgifter som rör själva förvärvet - köpt, insamlat av, skänkt av etc.
förvärvsomständigheter - till museetför omständigheter av vikt i samband med förvärvet t.ex. inköpt för donerade medel, inköpt på auktion efter någon
fyndomständigheteravser arkeologiska fynd: omständigheter kring var fyndet gjordes.
gömd postMarkör för att en post är gömd för vissa användarroller, främst då webben
handlingstyp
historikföremålets proveniens alt. personhistorik
historisk händelseen tidsterm som används för att få med t.ex. jubileer, minnessaker o.dyl.
inramning eller monteringanvänds för platta föremål (grafik, ritningar etc)
Instruktioner
Kommentarsstatus
Kommentarstext
kontrollstämpel - år
lagligt skyddavser skydd för kulturmiljö och bebyggelse
litteraturhänvisning
motiv - beskrivningAnvänds för beskrivning av en bilds motiv
presentationstextt.ex. föremålsetikett, bildtext, utställningstext
presentation text - englisht.ex. föremålsetikett, bildtext, utställningstext. Engelskspråkig version.
programverksamhet - utställningen
publicerad text - utställningenför utställningsregistret
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - urlanger länk till post i RAÄ:s bebyggelseregister för byggnad med koppling till en post
Riksantikvarieämbetets fornsök, http - urlanvänds i huvudpost för grävning. Länkar till post i Fornsök för den aktuella fornlämningen
sammanhör med
Samma somlänk till externa källor rörande samma person,organisation eller objekt
samtidiga förvärv
signering, påskrift, stämplingI fältet anges enbart texten som är skriven eller stämplad på objektet. I toleransen anges hur, "blyertsant.", "stämplad", etc. Här anges inte anteckningar gjorda av museets tjänstemän.
språk - engelskaanvänds i plocklista för språkkoder
språk - svenskaanvänds i plocklista för språkkoder
status - gatunamn
text på originaletikett
tillbehördelar som kan tas loss och uppfattas som lösa, egna föremål t.ex. elsladd, bruksanvisning, skyddshuv
undernummerom objektet består av flera delar, trots att de inte registrerats så
upplagaanvänds för upplaga på tryckt litteratur
utställningskatalog - referenssåväl egna som andras utställningskataloger där våra föremål finns med
utställningstext - Krona eller KlaveText till webbutställningen Krona eller klave
utställningstext - SkolplanschenText till webbutställningen Skolplanschen.
Webblänk - urllänkar till webbsida(ange datum för åtkomt i toleransen)
webblänk Kulturnav - urllänk till kulturnavspost vid import av personpost
Webblänk Svenskt biografiskt lexikon - urllänkar till Svenskt biografiskt lexikon på nätet
webblänk Viaf - urllänk till kulturnavspost vid import av personpost
Webblänk Wikipedia - urllänkar till wikipediawebbsida